Grupa MOL: dobre wyniki za rok 2020

Grupa MOL: dobre wyniki za…

Grupa MOL podała dziś wyniki finansowe za rok 2020. Pomimo trwającej pandemii i związanego z nią kryzysu gospodarczego, Grupa w czwartym kwartale zanotowała oczyszczony wynik EBITDA na poziomie 464 mln USD. W całym ubiegłym roku wynik ten sięgnął 2,05 mld USD, nieco powyżej zaktualizowanej prognozy. Pomimo zakłóceń, niepewności i zmienności, jakie charakteryzowały miniony rok, wszystkie segmenty działalności Grupy przyniosły dodatnie przepływy pieniężne na poziomie 636 mln USD, czyli wyższym niż rok wcześniej. Poziom nakładów inwestycyjnych okazał się zgodny z prognozą (do 1,5 mld USD) i sięgnął 1,41 mld USD. W 2021 r. Grupa spodziewa się wyniku EBITDA na poziomie 2,3 mld USD, w związku ze spodziewaną poprawą warunków makroekonomicznych.

- W ubiegłym roku osiągnęliśmy wynik EBITDA na poziomie ponad 2 mld USD, pomimo zysków niższych niż rok wcześniej. Dzięki szybkiej i adekwatnej reakcji na kryzys, przepływy gotówkowe okazały się finalnie wyższe, niż nasza prognoza zakładała jeszcze przed wybuchem pandemii. Było to możliwe tylko dzięki pozytywnym wynikom wszystkich linii biznesowych, osiągniętych pomimo nowych wyzwań, jakie przyniósł ubiegły rok.- komentuje Zsolt Hernádi, prezes i CEO Grupy. -  Wyzwania, przed jakimi stanęliśmy w 2020 r. były całkowicie nowe. Jestem bardzo dumny z naszych koleżanek i kolegów, dzięki którym nasze operacje przebiegały w sposób niezakłócony, nawet w trakcie najgłębszego kryzysu. Dzięki temu pozostaliśmy stabilnym partnerem dla naszych klientów i partnerów. Mogliśmy także kontynuować strategiczne inwestycje, choć w związku z wprowadzanymi restrykcjami, musiały one nieco spowolnić. Jednak nawet w momentach kryzysowych, nie tracimy z oczu naszej wizji, a w 2021 r. podwoimy nasze wysiłki w celu kontynuacji transformacji naszego biznesu. Spodziewamy się, że rok 2021 r. przyniesie pewną poprawę, stąd zakładamy wzrost wyniku EBITDA do 2,3 mld USD. W tym celu musimy również przyspieszyć tempo realizowanych inwestycji, dlatego w bieżącym roku przeznaczymy na ten cel kwotę rzędu 1,7 - 1,9 mld USD, co oznacza w pełni finansujący się biznes o dodatnich przepływach gotówkowych.

Wynik EBITDA w segmencie Upstream spadł w czwartym kwartale do poziomu 181 mln USD. Wpłynęły na to techniczne korekty w najnowszym złoży Grupy - ACG w Azerbejdżanie. Wynik za cały rok 2020 sięgnął 689 mln USD, co oznacza spadek o 34 proc. r/r, spowodowany gwałtownym spadkiem cen ropy i gazu, które w niewielkim stopniu zrównoważyło większe wydobycie (+8 proc. r/r), w związku z dodatkowym złożem ACG. Poziom udokumentowanych i prawdopodobnych rezerw na koniec 2020 r. wzrósł do 364 mln boepd (z 270 mln boepd na koniec 2019 r.), m.in. w związku z uruchomieniem produkcji ze złoża ACG. Wskaźnik rezerw na koniec roku wyniósł 312 proc.

W segmencie Downstream oczyszczony wynik EBITDA za rok 2020 spadł o 15 proc. do poziomu 740 mln USD, w związku ze słabnącym otoczeniem makro. Wynik czwartego kwartału na poziomie 133 mln USD spowodowany był spadającymi marżami rafineryjnymi i sezonowością standardową dla tej pory roku. Sprzedaż produktów rafineryjnych spadła o 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., w związku z drugą falą pandemii. Projekt „Poliole” w czwartym kwartale przekroczył 75 proc. zaawansowania. W związku z trwającą pandemią, spółka wraz z partnerami szacuje, że ukończenie inwestycji przesunie się na drugą połowę roku 2022 (wobec planów ukończenia jej rok wcześniej). W związku z tym całkowite nakłady inwestycyjne grupy wzrosną do ok. 1,3 mld EUR (pierwotnie zakładano 1,2 mld EUR).

Segment Usług konsumenckich zanotował wzrost EBITDA w czwartym kwartale o 23 proc., do poziomu 128 mln USD, głównie dzięki zwiększonemu udziałowi paliw oraz niższym kosztom operacyjnym. W całym roku 2020, segment ten przyniósł rekordowy w swojej historii wynik EBITDA na poziomie 510 mln USD (+8 proc. r/r). Uproszczone przepływy pieniężne w czwartym kwartale wzrosły ponad dwukrotnie, a w całym roku o 28 proc., do 381 mln USD. Pomimo pandemii, kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. Liczba odświeżonych o koncept Fresh Corner stacji wzrosła z 877 na koniec 2019 r. do 955 na koniec 2020 r.

W segmencie Gas Midstream EBITDA wyniosła 201 mln USD - o 8 proc. więcej niż przed rokiem. W samym Q4 wynik ten spadł jednak o 41 proc. r/r, do 42 mln USD. Wpłynęły na to znacznie niższe transgraniczne rezerwacje zdolności przesyłowych, a co za tym idzie niższe przychody z tytułu przesyłu oraz wyższe koszty operacyjne.