Grupa MOL pomimo kryzysu poprawia wyniki finansowe w trzecim kwartale

Grupa MOL pomimo kryzysu poprawia…

Grupa MOL ogłosiła dziś wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 r. Pomimo trwającej pandemii i kryzysu gospodarczego, oczyszczony wynik CCS EBITDA zanotował znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem, sięgając 610 mln USD, czyli tylko 12 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Narastająco, za pierwsze trzy kwartały wynik ten osiągnął wartość 1,59 mld USD - 14 proc. poniżej ubiegłorocznego wyniku. Grupa przewiduje, że na koniec roku pozwoli to osiągnięcie wyniku zbliżonego do poziomu 1,9 mld USD, zgodnie z wcześniejszą prognozą. Wolne przepływy pieniężne wzrosły w trzecim kwartale br. do poziomu 306 mln USD, dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej, łącznie przynosząc 662 mln USD od początku roku - 42% więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Poziom wydatków kapitałowych za pierwsze trzy kwartały spadł o 33%, na co wpłynęła zarówno dyscyplina kosztowa, jak i spowolnienie związane z pandemią.

- Przychody w trzecim kwartale mocno odbiły od minimów z poprzedniego kwartału, co na koniec roku powinno umożliwić nam osiągnięcie wyniku EBITDA w górnym zakresie widełek przedstawionych w prognozie – w okolicach 1,9 mld USD. Jak dotąd, pomimo pandemii, wszystkie segmenty biznesu przyniosły pozytywne przepływy pieniężne, dowodząc odporności naszych operacji. Szczególnie wyróżnił się segment Usług konsumenckich, notując w trzecim kwartale nowe historyczne maksyma. Pozostałe segmenty naszej działalności również przyniosły stosunkowo dobre wyniki, pomimo spadków cen surowców i marż: w segmencie Upstream widać pozytywny wpływ przejęcia złoża ACG, w segmencie Downstream natomiast poprawę zawdzięczamy natomiast znakomitej dostępności aktywów oraz zwiększonej przepustowości rafinerii. Musimy jednak pozostać czujni, ponieważ pandemia jeszcze się nie skończyła, a kolejne miesiące mogą przynieść nowe wyzwania - mówi Zsolt Hernádi, Prezes i CEO Grupy.

Produkcja w segmencie Upstream wzrosła w ostatnim kwartale o 8 proc. do poziomu 126,9 tys. baryłek dziennie, czyli o 18 proc. wyższego niż z porównywalnym okresie roku 2019. Wolumeny wzrosły dzięki wyższemu przydziałowi uprawnień netto i pełnemu kwartalnemu wkładowi złoża ACG. W trzecim kwartale, prawa do złoża w Azerbejdżanie przyniosły produkcję na poziomie 29,8 tys. baryłek dziennie. Wzrosły również ceny ropy i gazu, jednak w porównaniu do ubiegłorocznych poziomów, nadal są wyraźnie niższe. Na wynik EBITDA segmentu w pierwszych trzech kwartału mocno wpłynęły znaczne spadki cen ropy (ropa Brent staniała o 37% rok do roku, do poziomu 41 USD za baryłkę) oraz gazu (-34% rok do roku).

Segment Downstream zanotował mocne odbicie, niemal podwajając wynik z drugiego kwartału br. W porównaniu z rokiem ubiegłym oczyszczony wynik CCS EBITDA zanotował jednak spadek o 26 proc., głównie w wyniku znacznie niższych marż rafineryjnych, a także nieznacznie słabszych marż w petrochemii.

Na koniec trzeciego kwartału, projekt poliole osiągnął 70 proc. postępów w realizacji, pomimo pewnych opóźnień spowodowanych pandemią. Konieczne było bowiem wdrożenie procedur mających na celu ochronę pracowników budowlanych i zapewnienie ciągłości biznesu. W ostatnim kwartale na Węgrzech ukończono również budowę nowej fabryki asfaltu modyfikowanego gumą z recyklingu.

Segment Usług konsumenckich osiągnął najlepszy w historii wynik kwartalny, przynosząc 183 mln USD (+14 proc. rok do roku), m.in. dzięki dobrym wynikom w sektorze paliw. Pozytywny wpływ na wynik EBITDA miały również poczynione w ramach Grupy szerokie oszczędności. Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 27 proc. rok do roku i o 14 proc. za trzy kwartały narastająco, przekraczając 300 mln USD. Po trzech kwartałach jest to wynik lepszy niż w całym 2019 r. Jednocześnie kontynuowany jest rozwój koncepcji punktów handlowych Fresh Corner, których na koniec kwartału było już 910, w porównaniu do 895 trzy miesiące wcześniej.

Segment Midstream przyniósł wynik EBITDA wyższy o 59%, sięgając 43 mln USD. Wpłynęło na to zwiększenie popytu na transgraniczne zdolności przesyłowe przy jednoczesnym spadku wydatków operacyjnych. Wynik EBITDA za pierwsze trzy kwartały roku wzrósł o 37% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.


Czytaj więcej:
Gaz 24
Ropa 57