Historia logo BASF

Od 16 marca 2004 roku obowiązuje nowe logo BASF. Doskonale znane litery BASF zostały uzupełnione hasłem "The Chemical Company" oraz dwoma kwadratami pasującymi do siebie jak zamek i klucz.

Każde z dotychczasowych logo BASF odzwierciedlało zmiany zachodzące w ciągu 139 - letniej już historii firmy. Patrząc wstecz, można stwierdzić, że wszystkie były charakterystyczne dla danego okresu, w którym powstały.

Wydarzeniem, które doprowadziło do powstania w 1873 roku pierwszego logo, było połączenie się BASF z dwoma firmami ze Stuttgartu. Pierwsze logo składało się z dwu połączonych wierzchołkami tarcz: na lewej przedstawiony był koń – symbol miasta Stuttgart, a na prawej lew bawarski trzymający tarczę z kotwicą, która symbolizowała z kolei miasto Ludwigshafen, należące w tym okresie do królestwa Bawarii.

W 1922 roku istniejące logo zostało zastąpione znacznie prostszym znakiem – literami BASF wpisanymi w owal, stanowiącymi skrót nazwy firmy (Badische Anilin und Soda Fabrik). Znakiem tym były jednak opatrywane tylko wytwarzane przez BASF nawozy sztuczne. Logo to szybko stało się synonimem wysokiej jakości.

W 1952 roku BASF powrócił na krótko do swojego pierwszego logo, dodając nad tarczami z koniem i lwem skrót BASF wpisany w koronę. W 1953 roku powstało logo składające się tylko z czterech liter – BASF. Stare logo z 1922 roku stało się podstawą do stworzenia w 1955 roku kolejnego logo, które od tego czasu było równolegle używane z czteroliterowym logo. Ta wersja logo ozdobiona została na dole dwoma kłosami zboża i także firmowała tylko tę część produktów przedsiębiorstwa, które związane były z nawozami i ochroną roślin.

W 1967 roku narodziło się "ceglane logo", jak określali je pracownicy BASF – białe litery na tle czarnego prostokąta. To logo używane było aż do połowy lat 80. i stało się prekursorem wersji, która obowiązywała od 1985 roku (czarne litery) aż do chwili obecnej.

Logo z 1985 roku stanowiło podstawę najnowszego logo BASF, które będzie obowiązywać od 16 marca 2004 roku. Doskonale znane litery BASF zostały uzupełnione dwoma kwadratami pasującymi do siebie jak zamek i klucz, reprezentującymi partnerstwo i współpracę z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz społeczeństwem dla osiągnięcia wspólnego sukcesu. Nowe logo BASF zostało także opatrzone hasłem "The Chemical Company", co jednoznacznie podkreśla jej przynależność i status – wiodącego koncernu chemicznego świata.

Historia logo BASF

źródło: BASF

Czytaj więcej: Reklama 41

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska


Forum

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Reportaże