Drukuj

Historia logo BASF

Od 16 marca 2004 roku obowiązuje nowe logo BASF. Doskonale znane litery BASF zostały uzupełnione hasłem "The Chemical Company" oraz dwoma kwadratami pasującymi do siebie jak zamek i klucz.

Każde z dotychczasowych logo BASF odzwierciedlało zmiany zachodzące w ciągu 139 - letniej już historii firmy. Patrząc wstecz, można stwierdzić, że wszystkie były charakterystyczne dla danego okresu, w którym powstały.

Wydarzeniem, które doprowadziło do powstania w 1873 roku pierwszego logo, było połączenie się BASF z dwoma firmami ze Stuttgartu. Pierwsze logo składało się z dwu połączonych wierzchołkami tarcz: na lewej przedstawiony był koń – symbol miasta Stuttgart, a na prawej lew bawarski trzymający tarczę z kotwicą, która symbolizowała z kolei miasto Ludwigshafen, należące w tym okresie do królestwa Bawarii.

W 1922 roku istniejące logo zostało zastąpione znacznie prostszym znakiem – literami BASF wpisanymi w owal, stanowiącymi skrót nazwy firmy (Badische Anilin und Soda Fabrik). Znakiem tym były jednak opatrywane tylko wytwarzane przez BASF nawozy sztuczne. Logo to szybko stało się synonimem wysokiej jakości.

W 1952 roku BASF powrócił na krótko do swojego pierwszego logo, dodając nad tarczami z koniem i lwem skrót BASF wpisany w koronę. W 1953 roku powstało logo składające się tylko z czterech liter – BASF. Stare logo z 1922 roku stało się podstawą do stworzenia w 1955 roku kolejnego logo, które od tego czasu było równolegle używane z czteroliterowym logo. Ta wersja logo ozdobiona została na dole dwoma kłosami zboża i także firmowała tylko tę część produktów przedsiębiorstwa, które związane były z nawozami i ochroną roślin.

W 1967 roku narodziło się "ceglane logo", jak określali je pracownicy BASF – białe litery na tle czarnego prostokąta. To logo używane było aż do połowy lat 80. i stało się prekursorem wersji, która obowiązywała od 1985 roku (czarne litery) aż do chwili obecnej.

Logo z 1985 roku stanowiło podstawę najnowszego logo BASF, które będzie obowiązywać od 16 marca 2004 roku. Doskonale znane litery BASF zostały uzupełnione dwoma kwadratami pasującymi do siebie jak zamek i klucz, reprezentującymi partnerstwo i współpracę z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz społeczeństwem dla osiągnięcia wspólnego sukcesu. Nowe logo BASF zostało także opatrzone hasłem "The Chemical Company", co jednoznacznie podkreśla jej przynależność i status – wiodącego koncernu chemicznego świata.

Historia logo BASF

źródło: BASF

Czytaj więcej: Reklama 41

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany