IMPiB pomaga stworzyć nanokompozyty elastomerowe

IMPiB pomaga stworzyć nanokompozyty elastomerowe
W Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zakończono realizację projektu badawczego - rozwojowego dotyczącego opracowania procesu wytwarzania nanokompozytów elastomerowych z zastosowaniem kompatybilizatorów.

Za prace odpowiadał Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy. Projekt umożliwia wspomaganie ok. 600 krajowych producentów wyrobów gumowych – reprezentujących małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie są w stanie z reguły samodzielnie realizować takich badań. Wyniki projektu mogą być wykorzystane do zwiększenia ich konkurencyjności w stosunku do przedsiębiorstw zagranicznych oraz uzyskania efektów ekonomicznych poprzez wytwarzanie nanokompozytów elastomerowych o specjalnych, podwyższonych wymaganiach, stanowiących obecnie przedmiot zainteresowania wielu firm w Europie, Japonii i USA.

W wyniku działań przeprowadzonych w Instytucie opracowano rozwiązania pozwalające na uzyskanie nanokompozytów elastomerowych. Wyróżniają się one dobrą dyspersją i strukturą, zapewniającymi znacząco lepsze właściwości fizyczne niż właściwości tradycyjnych kompozytów elastomerowych, stanowiących wulkanizaty kauczuków przeznaczonych do produkcji artykułów technicznych, wytwarzanych dotychczas w przemyśle gumowym.

Opracowanie obejmuje modyfikację składu oraz procesu wytwarzania nanokompozytów elastomerowych. Materiały te mogą być przeznaczone do produkcji specjalnych artykułów technicznych o podwyższonych wymaganiach mechanicznych. Część zadania dotyczyła również opracowania wytycznych dokumentacji technicznych wytwarzania nanokompozytów zawierających modyfikowane nanonapełniacze krzemianowe typu organo-montmorylonitu.

Założeniem projektu była możliwość wykorzystania opracowanych rozwiązań w typowych procesach technologicznych stosowanych w przemyśle gumowym z zastosowaniem wytłaczarek, mieszarek zamkniętych (mikserów). Stosowanie nanonapełniaczy w procesach przetwórczych elastomerów stwarzało dotychczas poważne problemy technologiczne z powodu słabych właściwości kompatybilnych nanonapełniaczy w stosunku do elastomerów. W związku z tym nie były one praktycznie stosowane w przemyśle gumowym.

Stworzone w projekcie rozwiązania pozwalają na poprawę kompatybilności nanonapełniaczy w wyniku zastosowania efektywnych kompatybilizatorów w układzie nanonapełniacz – elastomer, jak również w wyniku modyfikacji procesu technologicznego sporządzania nanokompozytów elastomerowych.

W wyniku realizacji projektu zgłoszono dwa wnioski o udzielenie patentów.