ING OFE zmniejsza udziały w Synthosie

ING OFE zmniejsza udziały w Synthosie
Synthos poinformował o zmianach w strukturze akcjonariatu spółki. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, jeden z głównych inwestorów, zmniejszył ilość posiadanych akcji z 66 470 082 do 65 653 075, a taka liczba uprawnia do 4,96 proc. (poprzednio: 5,02 proc.) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Zejście poniżej 5-procentowego progu udziałów oznacza, iż ING OFE przestał spełniać kryterium posiadania "znacznego pakietu akcji". Obecnie taki pakiet posiada jedynie - za pośrednictwem podmiotów zależnych (FTF Galleon SA) - Michał Sołowow.

Zgodnie z prawem na inwestorach posiadających znaczące pakiety akcji ciążą obowiązki informacyjne. Inwestor musi poinformować o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 5 proc., jak również o zmniejszeniu zaangażowania do lub poniżej tego progu.