IV Kongres Przemysłu Opakowań

To ważne, bowiem plany Komisji Europejskiej zakładają 75% poziom recyklingu wszystkich odpadów opakowaniowych w 2030 r. Aktualnie wskaźnik ten dla Polski wynosi 68,5%. Głównym celem i genezą strategii GOZ jest troska o zawracanie do obiegu gospodarczego zużytych surowców i materiałów oraz ograniczenie niewykorzystanych odpadów. Aktualnie z niepokojem obserwujemy rosnące hałdy odpadów (w tym opakowaniowych) na legalnych i nielegalnych wysypiskach, a także pływające w oceanach wyspy z odpadów opakowaniowych, w większości z tworzyw sztucznych.

Zatem pomysł, aby te hałdy śmieci, jakie stanowią odpady opakowaniowe, traktować jako źródła surowców i materiałów jest ze wszech miar słuszny. Warunek: trzeba je z tych hałd "wyłuskać" - odzyskać i wykorzystać. To ogromne zadanie dla tej strefy działalności gospodarczej, która zajmuje się zbiórką i selekcją odpadów opakowaniowych oraz przetwarzaniem na surowce do ponownego wykorzystania w wyniku procesu recyklingu. Odpady, które nie mogą stanowić źródła materiałów i surowców, powinny być wykorzystane w inny możliwy sposób, jako materiały budowlane stosowane w drogownictwie, a jeśli nie są już do niczego przydatne to potraktować je jako źródła energii (paliwo). Ale nie w ten sposób jak to ma miejsce obecnie, kiedy to opinia publiczna codziennie bombardowana jest informacjami o pożarach wysypisk.

Jest to wielkie i realne wyzwanie stojące przed każdym, kto ma wpływ na poprawę dotychczasowej sytuacji w tym obszarze. Co prawda odpady opakowaniowe w ogólnej masie odpadów stanowią nie więcej niż 8%. Można by zatem powiedzieć, że nie jest to istotny problem. Jednak ze względu na występowanie opakowań w każdym obszarze naszego życia, obecność odpadów opakowaniowych jest szczególnie widoczna. Fruwające na wietrze lekkie torby z folii, porozrzucane wokół puszki po napojach i butelki, obecność mikrocząsteczek plastiku w żywności, powietrzu i wodzie coraz bardziej zwracają naszą uwagę.

Zatem spróbujmy coś zrobić, aby poprawić sytuację. Tym bardziej, iż jak się wydaje, nie przekracza to naszych możliwości. Jednym ze sposobów zapobiegania powstawania odpadów opakowaniowych jest m.in. ekoprojektowanie. Na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia. Jak już wspomniano na etapie projektowania i produkcji opakowań możemy w większym stopniu niż dotychczas stosować technologie i materiały, ułatwiające ponowne użycie i przetworzenie opakowań. Im więcej opakowań wykorzystamy kilkukrotnie, tym mniej będzie odpadów. Wielkie koncerny produkujące napoje zapewniają, iż za kilka lat uda się całkowicie domknąć obieg stosowanych butelek. Do obiegu będzie włączony tylko pewien procent, pokrywający uszkodzone (wycofane z rynku) opakowania.

W dalszym ciągu ważnym jest stosowanie zasady "redukcji u źródła" polegającej na minimalizowaniu masy opakowania. Choć w tym przypadku niewiele da się jeszcze zrobić, w szczególności w odniesieniu do opakowań ze szkła i metalu. Trzeba bowiem pamiętać o głównej funkcji opakowania, jaką jest ochrona zapakowanego produktu. Wg opinii ekspertów, straty (szkody dla środowiska) są kilkakrotnie większe z powodu wydostania się do gleby lub wody zapakowanego produktu z powodu wadliwego opakowania, od szkody z tytułu obecności w glebie lub wodzie uszkodzonego opakowania. I nie dotyczy to tylko materiałów niebezpiecznych dla środowiska i człowieka.