Idealny szef według inżynierów i informatyków

Idealny szef według inżynierów i informatyków
W sondzie przeprowadzonej przez Bank Danych o Inżynierach inżynierowie i informatycy mogli wskazać do sześciu cech, które są według nich najważniejsze.

Jak się okazuje, nie ma jednej definicji idealnego kierownika, którą można by było zastosować do wszystkich, a różne branże wymagają rozmaitych predyspozycji. Sektor handlowy wymaga kontaktu z ludźmi, samodzielności oraz umiejętności negocjacyjnych. Natomiast w branży IT ważna jest wiedza i umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Istnieje natomiast kilka cech, które powinny charakteryzować każdego przełożonego.

Cechy idealnego szefa


Według inżynierów i informatyków najważniejszą cechą przełożonego jest umiejętność podejmowania decyzji. Ponad 62 proc. głosujących wybrało ją jako cechę najważniejszą. Wszelkie decyzje kierownika powinny być przemyślane. Przy podejmowaniu decyzji menedżer powinien korzystać z wiedzy nie tylko swojej, ale również podwładnych. Powinien brać odpowiedzialność za swoje decyzje i sprawnie reagować na potrzeby organizacji i zespołu.

Kolejną cechą idealnego przywódcy jest sprawiedliwość. Na ten aspekt zwróciło uwagę 51,9 proc. respondentów. Lider zespołu powinien adekwatnie rozdzielać zadania, jak również równomiernie angażować się w sprawy pracowników. Umiejętne delegowanie zadań stanowi podstawę skutecznego zarządzania organizacją.

Prawie połowa głosujących, bo aż 49,4 proc., uważa, że ważną cechą kierownika jest umiejętność rozwiązywania problemów, ponieważ umożliwia ona pracę całego zespołu. Szef musi być ekspertem w swojej dziedzinie, dlatego też doświadczenie i wiedza są podstawowymi elementami jego pracy.

Czytaj więcej: Ankieta 3

brak
 

Jedna z najstarszych firm doradztwa personalnego, dysponuje największą bazą danych o informatykach i inżynierach wszystkich specjalności

Polska