Drukuj

Idealny szef według inżynierów i informatyków

Zmysł organizacyjny (49,4 proc.), czyli planowanie działań nie tylko swoich, ale również całego zespołu, to kolejna bardzo ważna cecha menedżerów, bez której żaden zespół nie będzie w stanie sprawnie i rzetelnie funkcjonować. Umiejętność wyznaczania i przestrzegania priorytetów, umiejętność tworzenia planów i podążania nimi to droga do sukcesu.

Cechy przywódcze są bardzo ważnym aspektem w pełnieniu funkcji kierownika - przekonanych jest o tym 36,7 proc. specjalistów. Umiejętne skupienie wokół siebie ludzi, inicjatywa, dobra orientacja w najróżniejszych sprawach oraz skłanianie innych aby podążali w tym samym kierunku - to bardzo pożądane cechy człowieka, który ma zarządzać zespołem.

Dobry kierownik powinien również jasno i rzetelnie określać swoją strategię działania oraz cele, do których zmierza firma. Komunikatywność to cecha szefa, którą wybrało 35,4 proc. głosujących. Szef powinien szczerze porozumiewać się ze swoimi współpracownikami oraz przywiązywać dużą wagę do pozytywnej komunikacji. Koncentrowanie się na rozmówcy może efektywnie wpływać na dobre relacje z podwładnymi. Kierownik powinien wspierać wymianę informacji w zespole i tym samym budować zaufanie pośród pracowników.

Wśród cech idealnego szefa znalazła się również umiejętność współpracy. Głosowało na nią ponad 35,4 proc. respondentów. Interakcje zachodzące w zespole zależą w dużej mierze od przywódcy. Zdolność pracy w zespole obejmuje wiele aspektów, takich jak negocjacje czy asertywność. Zaangażowanie w sprawy każdego pracownika, indywidualne podejście do każdego członka zespołu są bardzo istotne.

Idealny szef wierzy w to co robi oraz umie zachęcić innych do działania. Powinien być autorytetem i wzorem dla podwładnych. Bez doskonałej komunikacji i szacunku nie będzie umiał zdobyć zaufania podwładnych. Skuteczny przywódca stojący na czele grupy jest kluczowym elementem zapewniającym sukces danej firmie.

Czytaj więcej: Ankieta 2

brak
Biznes Start

Bank Danych o Inżynierach

Jedna z najstarszych firm doradztwa personalnego, dysponuje największą bazą danych o informatykach i inżynierach wszystkich specjalności