Import PE i PVC na Ukrainie w styczniu i lutym 2017

Import PE i PVC na Ukrainie… W pierwszych dwóch miesiącach 2017 r. import polietylenu (PE) na Ukrainę wyniósł 39 700 ton, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 roku, wynoszącego 38 900 ton. W lutym br. dostawy PE wyniosły 21.500 ton, natomiast miesiąc wcześniej kształtowały się na poziomie 18.200 ton. Generalnie zanotowano nasilenie zakupów wszystkich gatunków PE, z wyjątkiem polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).

Największy wzrost importu, według MRC Datascope, zanotowano w przypadku polietylenu o małej gęstości (LDPE) i octanu winylu (EVA). Całkowity import LDPE w okresie styczeń - luty przekroczył 11 800 ton, co oznacza wzrost o 11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Import tego surowca wzrósł w lutym do 6600 ton wobec 5200 ton dostarczonych na Ukrainę w styczniu br. Ocenia się, iż jest to efektem zwiększania przez część ukraińskich firm zapasów LDPE w obliczu perspektyw znacznego wzrostu cen w marcu.

Całkowity import polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) przekroczył 15 000 ton w styczniu i lutym br., co stanowi znaczny spadek wobec wielkości importu tego surowca na Ukrainę, szacowanego na 19 000 ton, w pierwszych dwóch miesiącach 2016 roku. W lutym 2017 import HDPE do tego kraju spadł do poziomu 6 800 ton w porównaniu do styczniowych zakupów, oszacowanych na 8 200 ton. Wynik ten jest konsekwencją znacznej redukcji zakupów folii i rur HDPE spowodowanej niskim zapotrzebowaniem na te produkty.

Import innych gatunków polietylenu w omawianym okresie, w tym EVA, wyniósł około 2 200 ton wobec 1 200 ton w analogicznym okresie 2016 roku.

Jak podaje raport MRC DataScope, w pierwszych dwóch miesiącach roku 2017, nastąpił znaczny spadek importu suspensyjnego polichlorku winylu (SPVC). Sięgnął on poziomu 24%. Co prawda w ubiegłym miesiącu import SPVC na Ukrainę, pomimo "martwego" sezonu, wzrósł do 7 400 ton z 6 700 ton w styczniu, to jednak całkowity import SPVC w pierwszych dwóch miesiącach br. wyniósł 14 100 w porównaniu do wyniku 18 600 ton z roku 2016.

Znacznemu obniżeniu uległ poziom dostaw SPVC z USA. Import tego surowca wyniósł 2 800 ton w tym roku (1 500 ton w lutym i 1 300 ton w styczniu), w ubiegłym roku było to jednak 12 500 ton. Wzrosły natomiast dostawy polichlorku z krajów europejskich. W bieżącym roku kształtowały sie one na poziomie 8600 (4 000 ton w styczniu i 4 600 ton w lutym), co jest znaczącym wzrostem wobec 4 400 ton dostarczonych rok wcześniej. Zwiększył się również import polichlorku z Rosji. W roku 2017 było to 2 800 ton (w styczniu 1 500 ton, w lutym 1 300 ton). W analogicznym okresie 2016 roku dostawy rosyjskiego surowca wyniosły 1500 ton.

Jacek Leszczyński