Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej Rady Przemysłu Przyszłości

Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej…

9 grudnia 2021 r. w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy powołano Kujawsko-Pomorską Regionalną Radę Przemysłu Przyszłości. Przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy z naszego województwa dołączyli do jednego z gremiów powoływanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości, fundację Skarbu Państwa. Zadaniem Rady będzie wspieranie cyfrowej transformacji kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw. W inauguracji wziął udział wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski, a także wicewojewoda Radosław Kempinski, którzy jednocześnie są członkami Rady.

Rolą Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości, które powstaną w całym kraju, będzie inicjowanie działań wspierających digitalizację, podpowiadanie technologicznych trendów i wychwytywanie potrzeb przedsiębiorców. Wśród zadań jest także przekuwanie oczekiwań przedsiębiorców na niezbędne działania po stronie agend rządowych i samorządowych. Ideę powoływania rad regionalnych zaprezentował Dawid Solak, p.o. prezesa zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Z uwagi na to, że środowisko wsparcia procesów cyfryzacji powinno być szerokie, w inauguracji Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy. Samorządowców reprezentował Zbigniew Ostrowski - wicemarszałek województwa, który jako przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości podkreślał potrzebę współpracy różnych grup w ramach zespołu: „to grono jest najlepszą odpowiedzią na pytania o proces transformacji cyfrowej w regionie”. Jednocześnie akcentował działania Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, będącego jedynym w regionie klastrem o statusie krajowego klastra kluczowego i zaznaczał, że silna i nowoczesna gospodarka to gospodarka cyfrowa.

Z kolei dr hab. inż. Marek Macko - prorektor ds. rozwoju i współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zauważył, że przedsiębiorcy z kujawsko-pomorskiego są świadomi potrzeby wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. Dlatego, zdaniem eksperta, trzeba znaleźć sposób na zapewnienie MŚP bezpieczeństwa podejmowania decyzji o transformacji cyfrowej, a niezbędnym elementem tej transformacji będą przyszłe kadry, które obecnie kształci się na uczelniach wyższych.

W skład Kujawsko-Pomorskiej Rady Regionalnej Przemysłu Przyszłości weszło 18 osób. Przewodniczącym rady został Zbigniew Ostrowski, zaś jego zastępcą dr hab. inż. Marek Macko. Pełen skład Rady kształtuje się następująco:

- Łukasz Będziński - kierownik zespołu innowacji, badań przemysłowych i homologacji, Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A.
- Tomasz Deptuła - kierownik projektu i kierownik witryny, Deepsense.ai
- Marcin Forbotko - prezes zarządu, Galactica Sp.J.
- Marek Grabowski - prezes zarządu, Graform Sp. z o.o.
- Jarosław Halarewicz - prezes zarządu, Bohamet S.A.
- Sławomir Jankowski - prezes zarządu, Pixel Sp. z o.o.
- prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski - prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Radosław Kempinski - wicewojewoda kujawsko-pomorski, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
- Michał Korolko - prezes zarządu, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
- Sławomir Maciejewski - prezes zarządu, 12 Sp. z o.o.
- dr hab. inż. Marek Macko - prorektor ds. rozwoju i współpracy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- dr inż. Tomasz Marciniak, prof. uczelni - dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Politechnika Bydgoska
- Katarzyna Meger - prezes zarządu, Bydgoski Klaster Przemysłowy
- Zbigniew Ostrowski - wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Jacek Siech - prezes zarządu, Precitool OST Sp. z o.o.
- Rafał Sobolewski - dyrektor Działu Obronności i Bezpieczeństwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
- Robert Wichłacz - prezes zarządu, Atos Poland Global Services Sp. z o.o.
- Edyta Wiwatowska - prezes zarządu, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.


dsc00472-kopia

Czytaj więcej:
Nauka 119