Indorama umacnia się w Europie

Indorama umacnia się w Europie… Koncern Indorama Ventures poinformował o zawarciu umowy w sprawie przejęcia instalacji do produkcji czystego kwasu izoftalowego (PIA), czystego kwasu tereftalowego (PTA) oraz politereftalanu etylenu (PET) od hiszpańskiej spółki Cepsa Química S.A., wchodzącej w skład Compañía Española de Petróleos S.A.U.

Po czerwcowym przejęciu innej instalacji spółki Cepsa - kanadyjskiej fabryki PTA o mocach 600 tys. ton/rok, nowa transakcja obejmuje przejęcie instalacji PIA o zdolnościach 220 tys. ton/rok, PTA o zdolnościach 325 tys. ton/rok oraz PET o zdolnościach 175 tys. ton/rok. Hiszpańskie zakłady to jedna z nielicznych światowych zintegrowanych fabryk PTA, PIA i PET, z położoną nieopodal rafinerią dostarczającą surowce do produkcji. Przejęcie instalacji stanowi część strategii Indoramy zmierzającej do integracji pionowej, rozwoju portfela produktowego oraz dywersyfikacji geograficznej.

PIA jest ważnym surowcem chemicznym, używanym do produkcji PET oraz w innych zastosowaniach, np. w produkcji farb. Hiszpańska Cepsa jest jedynym europejskim producentem PIA oraz drugim światowym producentem tego związku. Spółka opatentowała własną technologię produkcji, co skutecznie blokuje wejście na rynek innych podmiotów. Zastrzeżona jest także technologia wytwarzania PTA, przy czym ten sam proces jest używany w przejętej wcześniej fabryce w Montrealu. Z kolei instalacja do wytwarzania PET używa tej samej technologii, co należąca do Indoramy fabryka w Rotterdamie o zdolnościach produkcyjnych 220 tys. ton rocznie. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie tzw. wąskich gardeł w dostawie surowca; jednocześnie PTA, który nie zostanie wykorzystany w zakładach Indoramy, zostanie sprzedany innym producentom PET w Hiszpanii.

- Zintegrowane zakłady produkujące PIA, PTA i PET w Hiszpanii stanowią atrakcyjną ofertę biznesową, która współgra z naszym rosnącym zaangażowaniem w Europie - powiedział Aloke Lohia, szef Indorama Ventures. - Europa obecnie przechodzi trudny okres ze względu na pofragmentowane zdolności produkcyjne i niewstrzymany import z Azji i USA. Hiszpańskie zakłady będą stanowiły uzupełnienie dotychczasowego portfolio Indoramy w Europie, ze skonsolidowanymi biznesami PTA i PET i z dodatkiem wartościowego biznesu PIA. Ta transakcja postawi Indoramę na czele producentów PIA, gdzie zastrzeżona technologia pozwala uzyskać wysokie marże i nie pozwala na wejście na rynek konkurencji. Wciąż poszukujemy możliwości obniżenia kosztów i poprawienia pozycji w naszym głównym obszarze działalności - w branży poliestrów; ostatnie przejęcie pozwoli nam na lepszą integrację wokół głównych osi zainteresowania przy zachowaniu dobrego tempa wzrostu.

Czytaj więcej:
brak
 

PET politereftalan etylenu

Singapore