Informacja o Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia "Polski Recykling"

Informacja o Walnym Zgromadzeniu…

15 czerwca 2023 roku w Sławicy, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Polski Recykling”.

Podczas spotkania, szczególną uwagę skupiono na aktualnej, ciężkiej sytuacji branży recyklingu oraz na wyzwaniach, które zostały przed nią postawione. Przeanalizowano możliwości rozwiązań problemów, z którymi zmagają się recyklerzy. Omówiono projekty legislacyjne, takie jak nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, obejmującej system kaucyjny, ROP oraz SUP.

Zdaniem recyklerów, system kaucyjny ma niewielkie szanse na wejście w życie od 1 stycznia 2025 r. Potrzeba wielomiliardowych inwestycji na zbudowanie systemu, dostosowanie infrastruktury sklepowej i zakup butelkomatów. Aby system zaczął funkcjonować, według Stowarzyszenia „Polski Recykling” potrzeba minimum dwóch lat od podpisu prezydenta do wdrożeniem systemu.
W opinii wielu uczestników rynku, optymalny termin wdrożenia systemu kaucyjnego, to rok 2026.
Ponadto, według Członków Stowarzyszenia „Polski Recykling”, system kaucyjny powinien być wprowadzony równolegle z ROP.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Polski Recykling”, podsumowano projekt, którego celem było uzyskanie decyzji o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla branży recyklingu oraz dodanie jej do sektora branż energochłonnych. W tej sprawie Stowarzyszenie odbyło spotkanie z Ministrem Waldemarem Budą, w Departamencie Innowacji i Polityki, Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Podczas obrad wskazano na rażącą różnicę opłat za wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek, pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. Nawiązano do braku konkurencyjności Polski z powodu opóźniającego się wdrożenia ROP.

Kolejną problematyczną kwestią jest niezmiennie sprawa EDPR-ów. Cofając się do 17 grudnia 2021 roku, w którym weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady, na których dokonuje się potwierdzenia recyklingu, w świetle których, recyklerzy potwierdzają tylko to co faktycznie przetwarzają, odejmując balast. Jesteśmy trzecim krajem w Europie który wprowadził takie rozwiązanie. W praktyce obserwujemy, że potwierdzanie dokumentów EDPR stało się warunkiem handlowym i mają miejsce nieprawdziwe, stuprocentowe potwierdzenia recyklingu. W tej sprawie Stowarzyszenie odbyło spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Podczas zebrania omówiono problematykę funkcjonowania systemu SENT. Obecni podkreślili, że procedura SENT w obecnej formie jest nieczytelna i obarczona błędami. Stowarzyszenie zgłosiło wszelkie uwagi do odpowiednich organów i będzie monitorować temat.

Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono zasadnicze problemy wynikające z działalności szarej strefy, a szczególną uwagę zwrócono na potwierdzanie przez zagraniczne firmy 100% recyklingu oraz dopuszczanie się oszustw na dokumentach EDPR. Prokuratura obecnie prowadzi kilka postępowań dotyczących wystawiania sfałszowanych EDPR-ów o wartości wielu milionów złotych. Stanowi to kolejny problem wpływający na złą kondycję branży.

spr-logo-cmyk-page-0001

Branża recyklingu przeżywa największy kryzys w historii. Aktualna sytuacja gospodarcza jest dla niej ogromnym wyzwaniem. Bez pomocy rządu, doprowadzi to m.in. do zamykania się wielu firm recyklingowych czy zwolnień pracowniczych, co już niestety możemy zaobserwować. Polscy recyklerzy mają jednak nadzieję, że komunikaty kierowane w stronę rządzących, zostaną wysłuchane, i wsparcie dla jednej z istotniejszych branż na rynku, będzie udzielone.

W ostatnich miesiącach, Stowarzyszenie „Polski Recykling” było gościem licznych wydarzeń i konferencji. Uczestniczyło m.in. w Targach Plastics Recycling Show w Amsterdamie, Internationaler Altkunststofftag 2023 w Dreźnie, XI Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOS EXPO. Brało udział w konferencji IOŚ pn. „Opakowania z tworzyw sztucznych – dziś i jutro” oraz konferencji podczas targów Plastpol w Kielcach.

Stowarzyszenie jest źródłem cennych informacji. Dzięki wypracowanej i wiarygodnej pozycji na rynku, reprezentanci Stowarzyszenia występowali w roli ekspertów m.in. w Dzień Dobry TVN, Polsat News oraz dla Radia ESKA i Radia PLUS.

W social mediach Stowarzyszenia, można znaleźć linki do wszystkich wystąpień oraz publikacji.

Źródło: Stowarzyszenie „Polski Recykling”