System kaucyjny
Wiadomości Plastech

Opakowania kartonowe w recyklomatach

Opakowania kartonowe w recyklomatach

W ramach wspólnego pilotażu realizowanego w partnerstwie przez Auchan, Remondis oraz Tetra Pak, w dwóch marketach Auchan w Łodzi stanęły nowoczesne automaty kaucyjne, które oprócz opakowań ze szkła, plastiku i metalu przyjmują także kartony po żywności płynnej. Projekt pokazuje, że zbiórka szerokiej gamy opakowań po żywności w ramach spójnego systemu kaucyjnego pozwoli stworzyć gospodarkę obiegu zamkniętego i zrealizować cele zbiórki oraz recyklingu dla tego rodzaju opakowań. Pilotaż będzie kontynuowany w wybranych marketach Auchan w Łodzi przez kolejnych 12 miesięcy.

System kaucyjny do poprawki!

System kaucyjny do poprawki!

Organizacje reprezentujące branżę napojową oraz handel detaliczny apelują o przyjęcie kluczowych poprawek legislacyjnych mających na celu zapewnienie efektywnego działania ogólnopolskiego systemu kaucyjnego.

Technologie do automatyzacji zbiórki w gotowości. Polacy chętnie z nich korzystają

Technologie do automatyzacji zbiórki w gotowości. Polacy chętnie z nich korzystają

Rok 2023 zmaterializował oczekiwania nie tylko przedstawicieli rynku gospodarowania odpadami, ale też samych Polaków. Przyjęta ustawa dot. systemu kaucyjnego, który ma zacząć działać od 2025 roku, wniesie rewolucję w nawykach recyklingowych i zakupowych u mieszkańców całej Polski. W przyszłym roku kolejne sklepy będą nas przygotowywać do tych zmian.