Innowacje tworzywowe w budownictwie i elektronice

Innowacje tworzywowe w budownictwie…
Sektor budowlany i elektroniczny to obok opakowaniowego i motoryzacyjnego dwa największe będące odbiorcami nowoczesnych rozwiązań przynoszonych przez branżę tworzyw sztucznych.

Innowacyjne tworzywa sztuczne przeznaczone dla budownictwa znajdują obecnie największe użycie przy izolacji budynków. W tym zakresie bowiem zapewniają większą wydajność energetyczną budynków w porównaniu z tradycyjnymi materiałami. Parametr ten staje się już koniecznością w wielu krajach i sprzedaż domu, który nie może się pochwalić się wystarczająco rozwiniętym stopniem wydajności energetycznej, staje się coraz trudniejsza. Tak jest od kilkunastu miesięcy np. w Stanach Zjednoczonych. Do rozwiązania tego problemu bardzo dobrze nadają się jednak właśnie tworzywa.

Innowacje tworzywowe w budownictwie i elektronice


Wykonane z nich panele izolacyjne można łatwo montować na ścianach, dachach i podłogach. Są one stosowane wraz z przyjaznymi dla klimatu środkami spieniającymi i w efekcie przyczyniają się do zredukowania ubytków energii cieplnej w budynkach. Korzystają jednak nie tylko już istniejące budynki. Także te, które dopiero powstają mogą być budowane przy użyciu mniejszych nakładów. Możliwe jest bowiem budowanie cieńszych ścian, gdyż to panele z tworzyw biorą na siebie obowiązek zapewnienia skutecznej izolacji. Jak wyliczyli budowniczowie, zastosowanie zaledwie 1 kg tworzyw sztucznych przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla aż o 755 kg w trakcie cyklu eksploatacji budynku.

Dużo korzyści w zastosowaniach budowlanych gwarantuje również umiejętne wykorzystanie najnowszych gatunków polistyrenu ekspandowanego. Dzięki znakomitemu połączeniu jego wydajności, elastyczności zastosowań i wytrzymałości, jest on obecnie jednym z najlepszych i najtańszych materiałów stosowanych w branży. Specjalistyczne arkusze z rowkowanymi profilami są wykorzystywane przy pokrywaniu dużych powierzchni. Dodatkowo, specjalnie ukształtowane arkusze z polistyrenu mogą przyczyniać się do powstania odpowiednich profili dachów, ułatwiając tym samym nakładanie dachówek.

Nowe materiały polistyrenowe oferują takie same właściwości izolacyjne, nawet przy gęstości niższej o 50 proc. Beton odciążany polistyrenem ekspandowanym i ciecz wiążąca zmniejszają wagę, równocześnie jedynie minimalnie zmniejszając wytrzymałość produktu. Natomiast elastyczne polistyreny, tzn. mechanicznie wciskane bloki, poprawiają właściwości izolacyjne przed przetwarzaniem finalnym.