Innowacjom w opakowaniach z tworzyw nie będzie końca

Innowacjom w opakowaniach z tworzyw nie będzie końca
Innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych nie ma końca - ocenia Ashley Salter, dyrektor handlowy w RPC Market Rasen.

Jeśli chodzi o innowacje w branży opakowań, tworzywa sztuczne są jeszcze w powijakach! Trudno może uwierzyć w tak ogólnikowe stwierdzenie, szczególnie biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia w zakresie wykorzystania tego materiału.

Są liczne przykłady na to, jak opakowania z tworzyw sztucznych przyczyniły się do stworzenia, rozwoju i przekształcenia rynku, często kosztem innych materiałów.

Ewidentnym przykładem jest rezygnacja z pakowania oleju silnikowego i farb w puszki blaszane, a keczupów, sosów i napojów w opakowania szklane. Być może częściowo w tym tkwi problem. Odnosimy niemal wrażenie, że tworzywa sztuczne nie muszą już niczego dowodzić. Jest to naturalny wybór dla tak wielu różnych produktów i rynków, a oferowana przez ten materiał swoboda projektowania - wraz z całą gamą dostępnych polimerów i procesów produkcyjnych - otwiera ogromne możliwości tworzenia atrakcyjnych, zindywidualizowanych opakowań.

Pod wieloma względami jednak tworzywa sztuczne nadal ewoluują jako materiał. Jest jeszcze wiele do odkrycia, a każdy postęp pociąga za sobą nowe możliwości tworzenia lepszych opakowań.

Spójrzmy na najnowsze odkrycia w zakresie tworzyw sztucznych. Surlyn stwarza nowe możliwości w sektorze towarów luksusowych, takich jak kosmetyki i perfumy. Materiał ten nie tylko oferuje doskonałą przezroczystość, ale także pozwala na osiągnięcie tego efektu przy grubości zwykle możliwej tylko w przypadku szkła, co nadaje tak ważne dla wielu opakowań wrażenie wysokiej jakości.

Innym wchodzącym do użycia materiałem jest kopoliester PCTA, który zdobywa popularność w szerokiej gamie zastosowań na rynku kosmetyków i środków higieny osobistej – od flakonów do perfum po uchwyty szczoteczek do zębów. Dzięki jego elastyczności materiał ten może być wykorzystywany w technologii formowania wtryskowego, wytłaczania z rozdmuchem i termoformowania oraz oferuje doskonałą przejrzystość i odporność chemiczną.


SAN (styren-akrylonitryl) także wpłynął na projektowanie i produkcję opakowań do kosmetyków. A co ważniejsze, materiał ten wchodzi teraz na inne rynki tańszych produktów, szczególnie jako zamiennik metalowych puszek.

Nie jest zaskoczeniem, że wiele z bieżących prac nad nowymi polimerami skupia się na kwestiach środowiskowych i wprowadzane są materiały biodegradowalne/kompostowalne, takie jak PLA, PEG i skrobia. Godnym uwagi niedawnym osiągnięciem jest połączenie skrobi i PVOH (alkohol poliwinylowy, który jest rozpuszczalny w wodzie). Z materiału tego tworzy się produkty, których degradacja wymagana jest w stosunkowo krótkim czasie, a różnicowanie grubości gotowego opakowania pomaga w kontrolowaniu tego procesu.