Innowacyjne kosztorysowanie w 3D

Innowacyjne kosztorysowanie w 3D
Kalkulacja kosztów przedsięwzięcia budowlanego jest jedną z branż, która może wykorzystać właściwości technologii BIM dla szybkiej i dokładnej wyceny. Wśród danych utrwalonych w modelu wirtualnym, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania mają zapisane wprost ilości przedmiarowe lub dane służące do ich wyznaczenia.

Najnowszy produkt firmy Datacomp, program ZUZIAbim, jest innowacyjnym systemem do kosztorysowania robót budowlanych pracującym w technologii BIM. System umożliwia przeniesienie do kosztorysu przedmiarów uzyskanych wprost z modeli wirtualnych budowli i ich szybką wycenę na dowolnym etapie projektu.

Kosztorys opracowywany jest na podstawie przedmiaru wczytanego bezpośrednio z modelu wirtualnego utworzonego w systemie CAD wyposażonym w technologię BIM. Aplikacja posiada wbudowaną przeglądarkę BIM Vision, która współpracuje z systemem kosztorysowym wyposażonym we wszystkie potrzebne funkcje. Przeglądarka pozwala wczytać dane modelu zapisanego w formacie IFC i umożliwia jego wizualizację w różnych trybach renderingu (model "drutowy", półprzezroczysty, bryła).
 
Funkcjonalność programu obejmuje między innymi:
  • Czytanie modeli wirtualnych w formacie IFC
  • Operacje geometryczne – obroty, przesunięcia, zbliżenia
  • Wizualizację ze zmienną przeźroczystością
  • Prezentację modelu wraz z drzewkiem strukturalnym zgodnie z opracowanym projektem dla wszystkich branż, z uwzględnieniem rodzajów instalacji
  • Prezentację wybranych elementów drzewka
  • Odcięcie części modelu
  • Odrzucenie wybranych elementów modelu
  • Obliczenie przedmiarów elementów
  • Przedmiarowanie i opracowanie wyceny kosztorysowej
Struktura elementów kosztorysu i modelu są ze sobą powiązane. Przedmiar powstaje przez wskazanie na rysunku elementów budowli i przeniesienia z nich do określonych pozycji danych, które są odczytywane z modelu. Po wykonaniu przedmiaru dalszy sposób postępowania przy opracowaniu kosztorysu jest taki sam jak dotąd.
 
Metoda wyceny z wykorzystaniem technologii BIM skraca czas szczegółowej wyceny na podstawie danych pobranych z wirtualnego modelu budowli. Jest to ważne w przypadku modyfikacji modelu kiedy można efektywnie wykorzystać związek pomiędzy dokonywaną zmianą i jej kosztem. Dodatkowo wpływa także na eliminację błędów rachunkowych i kontrolę postępu prac, a elementy wliczone do przedmiaru są powiązane z rysunkiem. Innowacyjna aplikacja ZUZIAbim jest otwarta i może korzystać z modeli opracowanych w dowolnym systemie CAD zgodnym z BIM.

Czytaj więcej: Technologie 459 Nowości 239