Innowacyjne rozwiązania firmy Ampacet przeznaczone do aplikacji foliowych

Innowacyjne rozwiązania firmy…

Firma Ampacet z zaangażowaniem realizuje politykę zrównoważonego rozwoju i rentowności poprzez projektowanie innowacyjnych, oszczędnych i zrównoważonych rozwiązań odpowiadających nowym oczekiwaniom rynku i oferujących dodatkowe korzyści dla użytkowników. Dzięki obecności od kilku dziesięcioleci na rynku opakowań na żywność firma oferuje dziś kompletną gamę koncentratów dla tego wyjątkowo wymagającego rynku.

Ampacet LAMSLIP 754 to specjalistyczne rozwiązanie koncentratowe zapewniające niezrównane i niezmienne właściwości poślizgowe dla struktur z warstwą laminowaną na potrzeby bezproblemowego konfekcjonowania i pakowania.

W porównaniu z konwencjonalnymi koncentratami poślizgowymi (tj. Erucamide) Ampacet LAMSLIP 754 zachowuje niski i niezmienny współczynnik tarcia (COF), nawet po laminacji klejem, oraz pozwala uniknąć przeniesienia dodatku poślizgowego na przeciwną stronę laminatu. Dzięki wysokiej wydajności przy niskim stopniu dodawania ogranicza problemy z konfekcjonowaniem i pakowaniem typowo związane z wahaniami właściwości poślizgowych folii opakowaniowej oraz zmniejsza straty wydajności podczas automatycznego procesu pakowania. Ta innowacyjna technologia koncentratowa zmniejsza liczbę folii niespełniających specyfikacji i odrzuconych oraz ogranicza ryzyko roszczeń ze strony firm konfekcjonujących i użytkowników końcowych, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem do laminacji opakowań i pakowania w worki.

Lamslip


Uprawy roślin pod folią stanowią rozwijający się rynek o coraz większych wymaganiach w zakresie jakości upraw i wielkości zbiorów, w celu zaspokojenia potrzeb rosnących populacji.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, firma Ampacet stworzyła asortyment koncentratów dla szklarni i tuneli foliowych. Aby chronić uprawy przed szkodnikami i chorobami, rolnicy zwykle zwalczają je za pomocą odymiania. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań do odymiania szklarni są sulfuratory. Jednakże ich stosowanie skutkuje utratą właściwości stabilizacji UV folii szklarniowych. Fotoutlenianie osadów siarki na folii może powodować powstawanie związków kwasowych dezaktywujących stabilizatory światła (aminowe stabilizatory światła z zawadą sferyczną - HALS) oraz powodujących wczesną degradację folii, co z kolei prowadzi do ograniczenia okresu trwałości szklarni.

Typowa folia szklarniowa zawierająca konwencjonalne stabilizatory NOR HALS jest zaprojektowana na maksymalną zawartość siarki rzędu 3000 ppm oraz okres trwałości wynoszący trzy lata lub cztery sezony, lecz obecnie na rynku wymaga się wydłużenia tego okresu i stosowania większej ilości pestycydów, co powoduje konieczność zwiększenia zawartości siarki do 5000 ppm i wydłużenia okresu trwałości powyżej trzech lat.Innowacyjna technologia dodatków AGRISTAB spełnia nowe wymagania rynkowe w zakresie tworzenia szklarni wielosezonowych, wytrzymujących bardzo intensywne stosowanie pestycydów, przekraczając normy opisane w zaleceniach Hiszpańskiej Komisji ds. Tworzyw Sztucznych i Rolnictwa (CEPLA).

AGRISTAB 372 umożliwia produkcję folii szklarniowych o doskonałej odporności na działanie pestycydów, przez co wytrzymują one zawartość siarki rzędu maks. 5000 ppm przez okres dłuższy niż trzy lata.

AGRISTAB 372 ponadto umożliwia wykorzystanie w konstrukcjach folii szklarniowych o mniejszej grubości oraz pozwala na obsługę typowych poziomów zawartości pestycydów, np. od 1500 do 3000 ppm, przy niższym poziomie stabilizacji. AGRISTAB 372 nie wpływa na barwę folii szklarniowej oraz zapewnia doskonałe przechodzenie światła i zoptymalizowane zbiory.

agristab

Dodatkowe informacje o naszej ofercie można uzyskać podczas targów Interplastica (Moskwa, stanowisko nr B20, hala nr 1) oraz u członków naszego polskiego zespołu, który chętnie zaprezentuje najnowsze innowacje firmy Ampacet w zakresie produktów do produkcji metodą wtrysku oraz wtrysku z rozdmuchem i do produkcji folii. Dowiedz się więcej o usługach Ampacet Kolor, w tym Ampacet PET oraz rozwiązaniach do ochrony powierzchniowej. Odkryj najnowsze innowacyjne technologie dodatków do szklarni rolniczych, giętkich opakowań na żywność i zastosowań przemysłowych. Dowiedz się więcej o ofercie zrównoważonych rozwiązań w zakresie koncentratów firmy Ampacet ułatwiających ograniczanie odpadów, recykling i ponowne użycie materiałów.

 Źródło: Ampacet


Czytaj więcej:
Folia 364
Targi 1176