Instalacja butadienu firmy Synthos na sprzedaż

Instalacja butadienu firmy… Synthos sprzedaje swoją instalację do produkcji butadienu.

Synthos Kralupy to kompleks petrochemiczny usytuowany ok. 20 km od Pragi. Obecnie to spółka produkcyjna, wchodząca w skład grupy kapitałowej Synthos. Produkuje kauczuki styrenowo-butadienowe oraz kauczuki polibutadienowe, tworzywa styrenowe (EPS, GPPS, HIPS, XPS) oraz monomery, takie jak etylobenzen, styren i butadien.

Produkcję 1,3-butadienu, stosowanego do produkcji syntetycznego kauczuku, firma rozpoczęła prawie pół wieku temu. W 1978 r. w oparciu o technologię Nippon Zeon została uruchomiona instalacja do produkcji butadienu, będąca teraz obiektem sprzedaży.

Początkowo jej zdolność produkcyjna wynosiła 70 tys. ton rocznie, teraz jest to 90 tys. ton czystego butadienu (dla surowej frakcji C4 jest to 210 tys. ton rocznie).

Przez lata była instalacja była jednym z najważniejszych urządzeń w zakładzie. Wytwarzała produkt podstawowy i produkt uboczny do lipca 2010 r., kiedy to została zamknięta. Powodem zaprzestania korzystania z niej był rozruch bardziej nowoczesnej instalacji produkcyjnej o wyższej zdolności produkcyjnej.

Czysty 1,3-butadien, rafinat 1, a także surowiec są przechowywane w kulistych zbiornikach w parku zbiornikowym znajdującym się ok. 2 km od instalacji do produkcji butadienu. Ten magazyn znajduje się poza obszarem produkcyjnym Synthosu. Obecnie park zbiornikowy jest wykorzystywany do potrzeb nowej instalacji do produkcji butadienu, która została uruchomiona dwa lata temu.

Czytaj więcej:
Produkcja kauczuków syntetycznych, płyt XPS
 

Produkcja kauczuków syntetycznych, płyt XPS, EPS, PS, klejów i dyspersji

Polska

Reportaże

Forum