Inteligentne rozwiązania dla firm projektowo-produkcyjnych

Inteligentne rozwiązania dla firm projektowo-produkcyjnych
Jeśli zapytać producentów o największe wyzwania stojące przed ich branżą, większość - jako jedno z najpoważniejszych - wskaże kurczącą się pulę doświadczonych pracowników. Połączenie dwóch czynników - starzenia się aktywnych zawodowo pracowników z brakiem napływu nowych, odpowiednio wyszkolonych - oznacza dla dzisiejszych producentów niedostatek rzetelnych programistów CNC oraz ich eksperckiej wiedzy w zakresie technik produkcyjnych. Prowadzi to do poszerzania luki w umiejętnościach - ale jeśli jesteś właścicielem lub dyrektorem zakładu, prawdopodobnie już to wiesz. Zapewne masz także świadomość, że brak doświadczenia kosztuje sporo czasu i pieniędzy, zarówno w procesach projektowania, jak i w produkcji.

Nie każdy jednak wie, że istnieje inteligentniejsze rozwiązanie problemu braku doświadczenia. Próbując zniwelować straty w wiedzy w dziedzinie CAM, być może warto wykorzystać istniejące działy projektowe i konstrukcyjne (które nie mają wystarczającego przeszkolenia w obszarze CAM), aby wypełnić lukę, zamiast angażować kolejne osoby do zespołu.

Choć wydawać by się mogło, że „łatwiej to powiedzieć, niż zrobić” - nie jest to scenariusz niemożliwy. W końcu gdyby istniał sposób na zatrzymanie traconej wiedzy eksperckiej, zespół mógłby z łatwością nadrobić jej brak poprzez automatyzację i standaryzację procesów.

Takie myślenie przekłada się na nowe możliwości z wyraźnymi korzyściami dla toku prac. Pierwszą korzyścią jest możliwość przeniesienia kluczowych elementów produkcji do firmy, co sprzyja kontrolowaniu jakości i powstrzymaniu gwałtownego wzrostu kosztów produkcji. Pozostałe korzyści to lepsze zrozumienie procesów produkcyjnych w trakcie fazy projektowania i krótszy cykl rozwojowy, czyli coś, czego potrzebuje każdy producent.

W momencie, kiedy te korzyści staną się jasne, kluczowe nie jest już pytanie: „czy moje działy projektowe i konstrukcyjne mogą wypełnić lukę”, lecz: „jakie narzędzia pozwolą mi to zrobić?”.

Wykorzystanie mocy obróbki opartej na bazie wiedzy technologicznej

System obróbki opartej na bazie wiedzy technologicznej (Knowledge Based Machining, KBM) to relatywnie nowe pojęcie, ale szybko zyskujące na znaczeniu wśród producentów. Choć nie określono jeszcze jednej, zwięzłej definicji, generalnie pojęcie to nawiązuje do zdolności oprogramowania CAM do wykorzystywania procesu uczenia się jako składnika automatyzacji.

Wiedza systemu przekłada się w takiej sytuacji bezpośrednio na „inteligentne” funkcje, które powodują przyspieszenie i usprawnienie procesu projektowania, potencjalnie eliminując lub znacząco ograniczając, potrzebę zarządzania zmianami i ich dokumentowania.

W miarę wzrostu wykorzystania CAM i dalszego spadku napływu pracowników właściciele zakładów i kierownicy działów będą potrzebować niezawodnego sposobu na wypełnienie luki.

kbm