Inteligentne rozwiązania dla firm projektowo-produkcyjnych

Inteligentne i głęboko zintegrowane narzędzia CAM

Obróbka oparta na bazie wiedzy technologicznej jest istotą SOLIDWORKS CAM, nowego dodatku, który został wprowadzony na rynek wraz z oprogramowaniem SOLIDWORKS 2018. SOLIDWORKS CAM — wspierany przez czołową w branży technologię CAMWorks™ i dostępny na wszystkich poziomach oprogramowania SOLIDWORKS CAD — jest łatwym w użyciu rozwiązaniem do frezowania i toczenia w 2,5 osiach, które umożliwia użytkownikom programowanie w środowisku części lub złożeń.

- Używając oprogramowania SOLIDWORKS i zintegrowanych narzędzi, takich jak SOLIDWORKS CAM, będziemy w stanie nie tylko tworzyć modele bryłowe, ale także generować ścieżki narzędzi oraz oddawać na produkcję całe części i przygotowywać je do obróbki na frezarkach w ciągu kilku minut - mówi Kevin Erhart, główny inżynier w .decimal.

cam


SOLIDWORKS CAM wyróżnia się w wielu aspektach

  • Tworzy całość z narzędziami projektowymi SOLIDWORKS - Integracja ta pozwala SOLIDWORKS CAM na wykorzystywanie informacji zawartych w modelu CAD 3D, co ułatwia pracownikom podejmowanie lepszych, bardziej świadomych decyzji.
  • Wykorzystuje obróbkę opartą na tolerancjach - Dzięki niej możliwe jest użycie metody SOLIDWORKS Model-Based Defnition (MBD) w celu upewnienia się, że strategie obróbki będą automatycznie dopasowywane w oparciu o specyfikacje tolerancji.

solidworks

  • Łatwo standaryzuje procesy - Chociaż SOLIDWORKS CAM może być używany jak każde inne oprogramowanie CAM — do decydowania o rodzaju obróbki, wybierania narzędzi czy określania szybkości i posuwów — prawdziwe korzyści zyskuje się, uruchamiając dodatek SOLIDWORKS CAM w trybie automatycznym (zwanym także obróbką „opartą na regułach”).

Nowy sposób automatyzacji dzięki obróbce "opartej na regułach"

Zawarte w oprogramowaniu sprawdzone strategie i zasady obróbki umożliwiają szybsze tworzenie ścieżek narzędzi — w wielu przypadkach pięcio- lub nawet dziesięciokrotnie szybciej. Zasady te są uwzględniane w standardzie i mogą być z łatwością modyfikowane podczas programowania przez użytkownika CAM poprzez prostą zamianę parametrów i kliknięcie przycisku „Zapisz”.

obróbka na regułach


Obróbka oparta na regułach działa jak korzystanie z pomocy wbudowanego doradcy produkcyjnego, który pomaga w podejmowaniu decyzji. Umożliwia ona początkującym użytkownikom CAM szybkie nadrobienie braków związanych z małym doświadczeniem poprzez automatyzację uciążliwych i powtarzalnych zadań powiązanych z najbardziej popularnymi narzędziami CAM. Pomaga ona również doświadczonym użytkownikom, pozwalając im znacznie szybciej programować.

Ostatecznie technologia ta może mieć charakter transformacyjny, ponieważ umożliwia producentom pełną automatyzację procesu projektowo-produkcyjnego. Ponadto otwiera ona drzwi do nowych możliwości „przygotowywania produktu na zamówienie” z niestandardowymi częściami, które będą automatycznie projektowane i programowane. Coś, co dotychczas wymagało wielu godzin projektowania i programowania CAM, można teraz automatycznie zaprojektować i zaprogramować w kilka sekund.

Strategie obróbki w praktyce

Według ankiety przeprowadzonej przez firmę Geometric, ponad 32% czołowych zakładów korzysta obecnie ze strategii obróbki w procesach toczenia .

obróbka w praktyce


Źródła:
1. Business Advantage, CAD Trends 2016/Survey, http://www.business-advantage.com/CAD-Trends-Results-2016.php.
2. National Association of Manufacturers, Top 20 Facts About Manufacturing, http://www.nam.org/Statistics-And-Data/Facts-About-Manufacturing/Landing.aspx.
3. Geometric, Machining Tool Sales PowerPoint.
4. DPS Software