Jak Europa radzi sobie z recyklingiem opakowań?

Jak Europa radzi sobie z recyklingiem… W swoim corocznym raporcie poświęconym sytuacji w branży tworzyw sztucznych w Europie, stowarzyszenie PlasticsEurope pokazuje w jaki sposób trzy europejskie kraje: Belgia, Niemcy i Szwecja radzą sobie z problemem recyklingu opakowań. A robią to na tyle dobrze, że ich przykład wart jest naśladowania.

Trzy kraje członkowskie Unii Europejskiej: Belgia, Niemcy i Szwecja osiągnęły wysoki poziom recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, mimo różnych systemów. Występują w nich jednak pewne cechy wspólne. Przede wszystkim kraje te zainwestowały więcej niż inne w działania informacyjne, motywujące i stymulujące rozwój recyklingu. Działania w tym zakresie rozpoczęły wcześnie i wprowadziły jednolite krajowe systemy zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych, np. „niebieskie worki” w Belgii. Po trzecie wreszcie krajowe ustawodawstwo promuje recykling i odzyskiwanie energii, a zniechęca do składowania odpadów.

Porównując te trzy państwa, można dostrzec jednak istotne różnice. System zbiórki opakowań w Belgii obejmuje tylko tworzywowe butelki, które razem z metalowymi puszkami oraz kartonami po napojach są odbierane w tych samych niebieskich workach z gospodarstw domowych w całym kraju.

Jak Europa radzi sobie z recyklingiem opakowań?


W Niemczech z kolei gromadzi się wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych, w tym butelki, opakowania sztywne i folie, które są głównie odbierane z gospodarstw domowych. W Szwecji wykorzystuje się punkty zbiórki wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych, a także odbiór odpadów z gospodarstw domowych. Podczas gdy w Niemczech jest dziewięć różnych „systemów Zielonego Punktu”, w Belgii używa się tylko jednego krajowego systemu zbiórki opakowań z gospodarstw domowych. W Szwecji i Niemczech wprowadza się ponadto nowe systemy konkurujące z pierwotnymi systemami krajowymi dla wszystkich materiałów opakowaniowych.

W Szwecji nie ma krajowego systemu zbiórki folii przemysłowej ani opłat w ramach programu Zielony Punkt, ze względu na pełną samowystarczalność branży oraz wysokie wskaźniki recyklingu. System zbiórki opakowań przemysłowych VAL-I-PAC w Belgii obejmuje określone zachęty dla podmiotów rozpakowujących w celu zwiększenia recyklingu tego typu odpadów. W Niemczech firmy pakujące i napełniające mogą np. przystąpić do systemu, który umożliwia klientom bezpłatny zwrot opakowań z tworzyw sztucznych do punktów skupu.

Czytaj więcej:
Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska

Reportaże

Forum