Jak to jest z foliówkami w Europie?

Łotwa
Na Łotwie przedłożono projekt ustawy dotyczący podniesienia podatku „na rzecz zasobów naturalnych” za reklamówki plastikowe, aby ograniczyć zużycie tych toreb. Projekt ustawy przewiduje obniżenie podatku za foliówki podatne na biodegradację i dąży do tego, aby tradycyjne torby zostały zastąpione torbami z biodegradowalnych tworzyw sztucznych.

Niemcy
W Niemczech za tworzywowe torebki jednorazowego użytku trzeba w większości sklepów płacić. Tylko minimalna ich ilość jest zwolniona z tego obowiązku i tam foliówki są za darmo. W wyniku tego kupujący używają przeważnie trwałych toreb wielokrotnego użytku przydatnych do recyklingu oraz koszyków. Zakaz używania foliówek jest jednak w tym kraju mało prawdopodobny, gdyż Niemcy znane są z doskonale działającego systemu zbiórki i recyklingu, więc foliówki nie stanowią praktycznie żadnego problemu.

Polska
W naszym kraju istnieją jedynie lokalne przepisy obciążające torby plastikowe różnymi podatkami i ograniczeniami, ale brak jest jednolitej, ogólnokrajowej regulacji prawnej. W ministerstwie ochrony środowiska trwa obecnie przygotowywanie odnośnego rozporządzenia, które ma być przyjęte w bieżącym roku, a uzyskałoby pełną ważność w 2015 r.


Wielka Brytania
Nie ma tu wspólnego prawa ograniczającego swobodę korzystania z foliówek. Niemniej jednak dla przykładu już w 2007 r. miejscowość Modbury w hrabstwie Devon stała się pierwszym europejskim miastem całkowicie wolnym od jednorazówek. W tamtejszych sklepach oferuje się wyłącznie torby wielokrotnego użytku i biodegradowalne. W ponad 30 londyńskich dzielnicach od 2009 r. istnieje przepis o zakazie rozpowszechniania ultra cienkich foliówek lub ich opodatkowaniu. Są zaawansowane plany, by na czas Igrzysk Olimpijskich w Londynie i już po nim uczynić metropolię miastem całkowicie pozbawionym polietylenowych opakowań jednorazowego użytku.

Włochy
1 stycznia 2011 r. Włochy zakazały używania toreb „nie ulegajacych biodegradacji”, a nie toreb plastikowych jednorazowego użytku, jak to przewidywał oryginalny projekt. Zakaz wszedł w życie w następstwie komunikatu ministerstwa ochrony środowiska. Jednocześnie zezwolono sklepom i supermarketom na wykorzystanie istniejących zapasów toreb plastikowych, pod warunkiem, że będą one przekazywane klientom za darmo.

Włoskie ministerstwo rozwoju gospodarczego wydało również komunikat, według którego format, grubość i wymiary toreb plastikowych nie są ważne, a jedynym kryterium decydującym o zakazie pewnych typów jest ich materiał. Komunikat powołuje się na normę europejską EN 13432 o materiałach ulegających biodegradacji.