Jak wyjść obronną ręką z kontroli PIP?

Jak wyjść obronną ręką z kontroli PIP?
Minęło pół roku od wejścia w życie tzw. ,,Dyrektywy maszynowej”, a wciąż istnieje wiele niejasności wokół jej założeń. Podczas kontroli w firmach, Państwowa Inspekcja Pracy stwierdza największą ilość błędów w dokumentacji przeglądów i okresowych kontroli maszyn (wciąż ponad 67% urządzeń nie spełnia wymagań minimalnych), gdyż dyrektywa 42 WE wprowadziła nowe obowiązki dokumentacyjne, m.in. karty oceny zagrożeń oraz deklaracje zgodności i protokoły dostosowania. Wielu przedsiębiorców wciąż zmaga się z licznymi pytaniami dotyczącymi dyrektyw 2009/104/WE i 2006/42/WE. Jak wyjść obronną ręką z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Co zrobić, by maszyny eksploatowane w firmie spełniały wymagania minimalne? Jak poprawnie interpretować przepisy ,,Dyrektywy maszynowej”?

Powyższe wątpliwości będzie można rozwiać 24 września 2010 roku w Warszawie, podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Maszynowego, organizowanego przez wydawnictwo FORUM. To już druga tego rodzaju inicjatywa – pierwsza edycja Kongresu odbyła się 18 marca 2010 roku i cieszyła się dużym zainteresowaniem, co utwierdziło organizatorów w przekonaniu, że takie przedsięwzięcie jest potrzebne i warto zaaranżować kolejne spotkanie.

Podczas wrześniowego Kongresu odpowiedzi na każde pytanie będzie można poznać u źródła, gdyż w przedsięwzięciu udział wezmą przedstawiciele PIP, UDT oraz CIOP-u, którzy podsumują pierwsze półrocze obowiązywania zmienionych przepisów oraz omówią, jakie obszary wymagają dalszych modyfikacji. Ponadto przygotują uczestników Kongresu na zmiany, jakie mogą czekać przedsiębiorców w 2011 roku, dzięki czemu kierownicy produkcji, szefowie utrzymania ruchu oraz główni mechanicy i specjaliści ds. bhp będą lepiej przygotowani do czekających ich kontroli. Podczas Kongresu będzie można również spotkać się z ekspertami, którzy:
  • Wskażą, jak są realizowane w firmach obowiązki dyrektyw nowego podejścia – w zakresie wymagań minimalnych i szczegółowych
  • Omówią zasady przeglądów i konserwacji maszyn i sprzętu roboczego - wg 2009/104/WE i 2006/42/WE
  • Podsumują wyniki kontroli w I półroczu 2010 w zakresie bezpieczeństwa i wdrożenia przepisów Dyrektyw Maszynowej i Narzędziowej
  • Omówią przyjęte priorytety na rok 2011 w zakresie dostosowywania, zabezpieczania i minimalizowania ryzyka technicznego urządzeń produkcyjnych (zalecane przez PIP)
  • Zaprezentują, jak sprawdzają się założenia dotyczące dokumentacji technicznej oraz przedstawią przykłady jej prawidłowego wypełniania i najczęstszych błędów.
Wrześniowy Kongres stanowi niezwykłą okazję ku temu, by praktycy z firm mogli spotkać się z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych na co dzień za prawidłową eksploatację oraz bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń produkcyjnych. Podczas kongresu każdy uczestnik będzie maił możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń z opiniami innych uczestników, a także nawiązania cennych kontaktów, zarówno z konsultantami branży i Inspektorami instytucji kontrolnych, jak i z innymi specjalistami z zakładów produkcyjnych. To także doskonała okazja do kompleksowego poszerzenia swojej wiedzy w zakresie szkoleń okresowych, oceny ryzyka zawodowego oraz profilaktyki wypadków. Podczas Kongresu działać będzie także stoisko konsultacyjne, w ramach którego Inspektorzy PIP (Główny Inspektor Pracy objął honorowy patronat nad wydarzeniem) udzielać będą indywidualnych konsultacji w zakresie bezpieczeństwa pracy w Państwa zakładach. Warto skorzystać z tej możliwości, by poszerzyć swoje kompetencje i być lepiej przygotowanym do czekających przedsiębiorstwo kontroli.

Czytaj więcej: Konferencje 191