Drukuj

Jarosław Ptaszyński w zarządzie Anwilu

Jarosław Ptaszyński w zarządzie Anwilu
Zgodnie z decyzją rady nadzorczej Anwilu od 1 kwietnia do zarządu spółki dołączy Jarosław Ptaszyński, który obejmie jednocześnie funkcję dyrektora operacyjnego.

Jarosław Ptaszyński jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalność chemia polimerów i procesy membranowe) oraz Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Ukończył także studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesowe na Politechnice Łódzkiej.

Ptaszyński od początku kariery zawodowej związany jest z włocławską firmą. W latach 1998 -2003 pracował jako Inżynier Procesu w Zakładzie Amoniaku, następnie Kierownik Wydziału Przygotowania Gazu, Starszy Inżynier Procesu w Zakładzie Amoniaku, Kierownik Biura Inwestycji oraz Szef Produkcji Nawozów. Od września 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Produkcji, a od listopada 2012 roku wchodził w skład zarządu spółki Spolana a.s., czeskiej spółki z Grupy Anwil. Ptaszyński jest członkiem rad nadzorczych spółek Orlen Serwis SA (Grupa Orlen) oraz Wircom sp. z o.o. (Grupa Anwil).

Oprócz Jarosława Ptaszyńskiego w skład zarządu Anwilu wchodzą obecnie: Jacek Podgórski (prezes zarządu, dyrektor generalny), Arkadiusz Kazana (członek zarządu, dyrektor finansowy) oraz Mirosław Kwiatkowski (członek zarządu, dyrektor sprzedaży).


brak
Biznes Start

Anwil S.A.

Aktualizacja!

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®