Jarosław Ptaszyński w zarządzie Anwilu

Jarosław Ptaszyński w zarządzie Anwilu
Zgodnie z decyzją rady nadzorczej Anwilu od 1 kwietnia do zarządu spółki dołączy Jarosław Ptaszyński, który obejmie jednocześnie funkcję dyrektora operacyjnego.

Jarosław Ptaszyński jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalność chemia polimerów i procesy membranowe) oraz Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Ukończył także studia podyplomowe Bezpieczeństwo Procesowe na Politechnice Łódzkiej.

Ptaszyński od początku kariery zawodowej związany jest z włocławską firmą. W latach 1998 -2003 pracował jako Inżynier Procesu w Zakładzie Amoniaku, następnie Kierownik Wydziału Przygotowania Gazu, Starszy Inżynier Procesu w Zakładzie Amoniaku, Kierownik Biura Inwestycji oraz Szef Produkcji Nawozów. Od września 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Produkcji, a od listopada 2012 roku wchodził w skład zarządu spółki Spolana a.s., czeskiej spółki z Grupy Anwil. Ptaszyński jest członkiem rad nadzorczych spółek Orlen Serwis SA (Grupa Orlen) oraz Wircom sp. z o.o. (Grupa Anwil).

Oprócz Jarosława Ptaszyńskiego w skład zarządu Anwilu wchodzą obecnie: Jacek Podgórski (prezes zarządu, dyrektor generalny), Arkadiusz Kazana (członek zarządu, dyrektor finansowy) oraz Mirosław Kwiatkowski (członek zarządu, dyrektor sprzedaży).


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska