Jedna platforma monitorowania produkcji dla wszystkich wtryskarek

Jedna platforma monitorowania…

Cyfryzacja wkroczyła w codzienność firm produkcyjnych. Korzyści wynikające z pracy urządzeń produkcyjnych połączonych do sieci oraz systemów sztucznej inteligencji są teraz dostępne nie tylko dla dużych graczy w branży, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Modułowa koncepcja Engel "inject 4.0" od samego początku była ukierunkowana na różne poziomy dojrzałości cyfrowej klientów. Istniejący od dawna "portal klienta" został rozszerzony dzięki nowej, zaktualizowanej usłudze "e-connect" w pełnoprawny cyfrowy ekosystem, który działa jako centralny punkt wejścia do świata cyfrowego formowania wtryskowego.

Pełnoprawny cyfrowy ekosystem - cel do którego dążymy. Engel rozszerzył swój istniejący portal dla klientów e-connect. W przyszłości platforma będzie centralnym punktem wejścia do świata cyfrowego formowania wtryskowego - niezależnie od tego, czy przetwórcy korzystają wyłącznie z maszyn marki Engel, czy też z urządzeń innych producentów. Dzięki e-connect całe gniazdo produkcyjne może być zarządzane i monitorowane za pośrednictwem platformy w czasie rzeczywistym. Specjalnie zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby klientów w każdej fazie rozwoju firmy, system zapewnia bezproblemowe działanie.

Koncentracja na cyfryzacji dla małych i średnich przedsiębiorstw

Strategia cyfryzacji przyjęta przez Engel Austria GmbH jest zgodna z cyklem życia produktów z tworzyw sztucznych i oferuje rozwiązania dla każdej fazy produkcji.

  • W fazie projektowania rozwiązania cyfrowe synchronizują symulację i rzeczywiste odczyty podczas procesu formowania wtryskowego. Przyspiesza to optymalizację i skraca fazę wprowadzania produktu.
  • W fazie sprawdzania formy wtryskowej systemy wspomagające optymalizują przygotowania, w tym obliczają czas docisku, czas chłodzenia, czas cyklu i objętość wtrysku. Usprawnienia te prowadzą do szybszego przejścia do produkcji seryjnej.
  • W fazie produkcji seryjnej rozwiązania cyfrowe zwiększają wydajność produkcji i poprawiają jakość produktu. Systemy wspomagające automatycznie określają, sugerują lub ustawiają optymalne parametry produkcji.

Jeśli chodzi o konserwację i inteligentne narzędzia do monitorowania, narzędzia do zdalnej konserwacji zapobiegają nieplanowanym przestojom i usuwają usterki. Eksperci serwisowi z firmy Engel na całym świecie zapewniają odpowiednie wsparcie dla produkcji.

Obecnie wiele firm zajmujących się formowaniem wtryskowym nadal boryka się z rozproszonymi danymi i procesami. Utrudnia to kontrolę i monitorowanie produkcji. Bez integracji w ramach sieci, skuteczna koordynacja różnych procesów produkcyjnych w cyklu życia produktu pozostaje wyzwaniem.

Portal klienta e-connect skupia wszystkie te wątki, działając jako centralny ośrodek łączący ze sobą różne aplikacje dla odpowiedniej fazy życia produktu. Przykłady obejmują monitorowanie flot maszyn w czasie rzeczywistym, monitorowanie stanu zużywających się części, analizę danych procesowych w celu identyfikacji potencjału optymalizacji lub szybkiej identyfikacji uszkodzeń i zamawiania części zamiennych.


ds-phase-3-produktion1

Etapy cyfrowej rozbudowy

Aby zaspokoić unikalne potrzeby każdej firmy, portal oferuje różne etapy rozbudowy, z których każda różni się pod względem funkcjonalności. Ta elastyczność jest kluczowa dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby rozpocząć cyfryzację bez posiadania rozległych zasobów wewnętrznych w specjalistycznych działach. Rozwiązanie e-connect działa na zasadzie plug-and-play i otwiera drzwi do cyfryzacji dla firm, które nie dysponują istniejącym rozwiązaniem. Portal zapewnia bezpieczny i łatwy punkt wejścia do cyfrowego świata formowania wtryskowego. Podejście skoncentrowane na użytkowniku umożliwia dostosowanie aplikacji do jego potrzeb i przepływu pracy. Wszystkie funkcje e-connect są podzielone na kategorie według obszarów zastosowań.

Kluczowym zadaniem cyfryzacji jest utrzymanie wysokiej wydajności i jakości przez cały czas, niezależnie od poziomu zatrudnienia lub wiedzy i doświadczenia pracowników. W czasach niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej platforma umożliwia skuteczne monitorowanie procesów poprzez zautomatyzowaną diagnostykę ich wahań. Przestoje są skrócone, interpretacja "dużych zbiorów danych" jest uproszczona, a system oferuje zautomatyzowane rozwiązania. Umożliwia to zespołom, nawet tym z ograniczonym personelem specjalistycznym, efektywną obsługę maszyn. Dzięki e-connect firmy mogą uwolnić pełny potencjał swoich systemów produkcyjnych.


de-ds-220727-mmf-lange

Aplikacje sieciowe dla efektywnej optymalizacji produkcji

Poszczególne aplikacje są zintegrowane ze sobą w portalu klienta. Połączenie ich odblokowuje szerokie możliwości przepływu danych generowanych przez poszczególne systemy, zapewniając całościowy ogląd. Na przykład, system automatycznie oblicza i wizualizuje potencjał optymalizacji i straty (top losses). Funkcja ta jest szczególnie pomocna dla mniej doświadczonych użytkowników w interpretacji kluczowych danych liczbowych, a e-connect otwiera w ten sposób nowe możliwości optymalizacji produkcji.

Jedna z praktycznych funkcji, zwana process insights, oferuje użytkownikom kompleksowy wgląd w procesy produkcyjne. System zawiera wyspecjalizowane funkcje analizy danych do rejestrowania i oceny danych procesowych. Dzięki ciągłemu rejestrowaniu i analizowaniu tych danych użytkownicy mogą identyfikować wzorce, trendy i odchylenia związane z odrzutami i jakością produkcji. Uzbrojeni w te cenne informacje, mogą poprawić wydajność procesu oraz zwiększyć efektywność i produktywność.

System pomocy iQ process observer jest również dostępny za pośrednictwem nowej wersji internetowej e-connect. Ta w pełni zautomatyzowana analiza procesu usprawnia pracę w zakresie zarządzania jakością i reklamacjami.