Jubileusz BASF w Centrum Nauki Kopernik

Przykładem innowacji produktowych wdrażanych przez BASF może być chociażby ecovio. Jego nowatorskie zastosowanie firma prezentuje w ramach projektu "zamkniętej pętli" - również stanowiącego część obchodów jubileuszowych. Ecovio to pierwsze, w pełni biodegradowalne tworzywo sztuczne, które spełnia międzynarodowe kryteria dopuszczenia do procesu kompostowania - jest wytwarzane na bazie surowców odnawialnych. Proces produkcji ecovio oparty został na innowacyjnej technologii stosowanej z wykorzystaniem polimeru nadającego się do kompostowania (ecoflex) oraz kwasu polimlekowego (PLA), pozyskiwanego z kukurydzy. Poprzez projekt "zamkniętej pętli" firma pokazuje jak - dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań - można stworzyć zamknięty system obiegu odpadów i zaoszczędzić w ten sposób surowce naturalne oraz energię wykorzystywaną w procesach utylizacji.

Obok organizowanych na całym świecie wydarzeń jubileuszowych oraz retrospektywy historycznej, BASF uruchomił platformę Creator Space (www.creatorspace.pl). Ma ona na celu znalezienie rozwiązań najtrudniejszych problemów społecznych: jak możemy zapewnić wystarczającą ilość pożywienia dla dynamicznie rosnącej populacji? Jak będą wyglądały miasta przyszłości?Skąd będziemy czerpać energię?

Ponadto, BASF Polska rozwija zainicjowany w 2011 roku program edukacyjny "chemiatomy" (www.chemiatomy.pl, oraz https://www.facebook.com/chemiatomy).W jego ramach firma współpracuje z wieloma partnerami –m.in. uczelniami wyższymi i studenckimi kołami naukowymi. Zarówno laboratoria dla dzieci i młodzieży, jak również aktywność w social media mają na celu pokazanie najmłodszym, jak fascynujący może być świat chemii.

W ramach świętowania jubileuszu BASF Polska rozwija także działalność w obszarze edukacji chemicznej. Firma wspiera w Polsce m.in. funkcjonowanie laboratoriów chemicznych, w których można realizować pierwsze doświadczenia z zastosowaniem sprzętu wykorzystywanego również w specjalistycznych laboratoriach chemicznych.W kwietniu br. firma zawarła na kolejnych sześć lat - do 2021 roku - porozumienie o kontynuowaniu wspólnego laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik, którego BASF jest wyłącznym partnerem. W ciągu pięciu lat funkcjonowania laboratorium, odwiedziło je blisko 50 tysięcy młodych osób.

Również w kwietniu firma otworzyła nową pracownię chemiczną dla uczniów w warszawskiej, polsko-niemieckiej szkole Willy Brandt Schule.Na drugą połowę 2015 roku planowane jest także uruchomienie laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży we wrocławskich Ogrodach Doświadczeń Humanitarium na terenie ośrodka naukowego EIT+ we Wrocławiu.

W 2015 roku BASF Polska angażuje się również we wspólne obchody jubileuszowe z wydziałami chemicznymi czterech polskich uczelni: Politechniki Warszawskiej (100 rocznica Wydziału), Politechniki Wrocławskiej (70 rocznica) a także Uniwersytetu Warszawskiego (60 rocznica) i Uniwersytetu Wrocławskiego (60 rocznica rozpoczęcia studiów chemicznych i 20 rocznica Wydziału). Zbiegające się w czasie rocznice są dobrą okazją do podkreślenia dorobku jubilatów, ukoronowania wielu lat dobrych relacji oraz rozwijania współpracy. Firma BASF jest przekonana, że współdziałanie biznesu i nauki jest korzystne dla obu stron i stanowi inspirację do wdrażania innowacyjnych rozwiązań.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska