Jubileuszowy TAROPAK tuż...

TAROPAK jest przykładem wydarzenia, które dzięki nieustającej ewolucji formuły targów prężnie się rozwija i w tym roku ma już swoją 25 edycję. Po raz pierwszy branża opakowań spotkała się z Poznaniu w 1973 roku. W targach tych wzięło udział 35 wystawców z 9 krajów europejskich. Tegoroczny TAROPAK to już niezwykle rozbudowany program wydarzeń i blisko 700 wystawców z 30 krajów z całego świata.

Zmiana oblicza współczesnego biznesu opartego na nowych technologiach i komunikacji internetowej powoduje, że zmieniają się również targi, tworząc coraz doskonalszą przestrzeń komunikacji biznesowej. Nowoczesne targi stanowią unikatowy produkt z zakresu interaktywnego marketingu bezpośredniego – są platformą osobistej komunikacji marketingowej, umożliwiając bezpośredni i dynamiczny dialog uczestników rynku.

Opakowania - to branża, która jest dostawcą dóbr inwestycyjnych dla większości gałęzi przemysłu. Zdaniem ekspertów wzrost PKB o 1 punkt procentowy wywołuje wzrost popytu na opakowania o 2 punkty. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje w najbliższych latach stały wzrost PKB w Polsce. Krajowa Izba Opakowań przewiduje, że do roku 2010 polski rynek opakowań będzie rósł w tempie 5-10 % rocznie, a jego wartość wzrośnie w tym czasie do 5-7 mld zł (obecnie przekracza 3 mld zł). Podczas gdy europejski rynek opakowań wzrośnie w tym samym czasie zaledwie o 3%.

Sprawne funkcjonowanie logistyki to efektywna realizacja założeń rozwojowych całego systemu gospodarczego. Według PAIiIZ Polska ze względu na swoje położenie, wykształconą kadrę i niskie koszty pracy ma szansę stać się kluczowym centrum dystrybucyjnym. Po roku 1995 branża ta odnotowuje niezwykle dynamiczny wzrost szczególnie w infrastrukturze magazynowej. W tym czasie przybyło przeszło 3 mln m² nowoczesnych magazynów w obiektach o powierzchni powyżej 1000 m². W roku 2004 całkowita wielkość powierzchni magazynowych w Polsce wynosiła 17,6 mln m². Rok 2005 był rekordowym rokiem dla tego sektora – wybudowano ok. 300 tys. m² nowych powierzchni magazynowych.

Jako organizatorzy mamy nadzieję, że dzięki dobrym prognozom rozwoju dla branży opakowaniowej i logistycznej oraz nieustannym poszukiwaniom jak najnowocześniejszej formuły jubileuszowe targi TAROPAK umocnią swoją pozycję lidera na mapie targów dedykowanych tym branżom w naszej części Europy.

Zapraszamy do zapoznania się z ekspozycją oraz do aktywnego udziału w targowych wydarzeniach przygotowanych we współpracy z naszymi partnerami – Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań, Krajową Izbą Opakowań, Polską Izbą Druku, Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz wydawnictwami branżowymi.

Czytaj więcej: Targi 809