Już w maju doroczne spotkanie branży ociepleń

Już w maju doroczne spotkanie…
W dn. 11-12 maja 2017 roku odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja ETICS, kluczowe wydarzenie dla polskiej branży chemii budowlanej, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Debata konferencyjna toczyć się będzie wokół zmian wymagań prawnych, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich miesięcy zarówno na rynku polskim, jak i na rynku unijnym. Mowa będzie również o nadzorze nad rynkiem wyrobów budowlanych, o rynku usług badawczych i pomiarowych oraz o metodyce badań. Miejscem konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie Ożarów Mazowiecki.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń dr inż. Jacek Michalak przypomina, że w obecnym roku mija 60 lat od wykonania pierwszego ocieplenia budynku, w Berlinie.

- Od 1957 roku zaszły głębokie zmiany zarówno w stylu życia, jak i w sposobie myślenia konsumentów - zaznacza szef SSO. - Na rynku pojawiło się wiele nowych materiałów, a te istniejące od dawna ustawicznie ulepszano. Wyraźny postęp nastąpił także w samej technologii produkcji. Rozwój ociepleń w dużej mierze jest wynikiem naturalnego dążenia człowieka do poprawy warunków życia. Tendencja ta sama w sobie wystarczyłaby do nadawania rozpędu całej branży.

Dr Michalak podkreśla, że indywidualne potrzeby konsumentów, jak i globalne trendy rynkowe powodują, iż reprezentowana przez Stowarzyszenie gałąź przemysłu podlega konsekwentnie zmieniającym się normom prawnym.

- Wymagania stawiane dziś budownictwu, w tym systemom ETICS, są w dużej mierze reakcją na współczesne problemy społeczne i środowiskowe, a zatem koncentrują się na niskoemisyjnej gospodarce o obiegu zamkniętym - mówi Michalak. - Niemożliwym jest ich spełnienie bez uwzględnienia pokaźnej liczby wymagań choćby z zakresu zrównoważonego rozwoju. To jedno z zagadnień stale obecnych na forum naszej konferencji.

W programie IV Międzynarodowej Konferencji ETICS zaplanowano wystąpienia ekspertów reprezentujących takie instytucje, jak Deutsches Institut für Bautechnik, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Politechnika Łódzka, Polskie Centrum Akredytacji oraz Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń.

- Jestem przekonany, że na naszej konferencji kolejny już raz spotkamy się w bardzo licznym gronie najlepszych specjalistów, po stronie prelegentów i po stronie audytorium - podsumowuje prezes Michalak. - Doświadczenia z poprzednich edycji Międzynarodowej Konferencji ETICS pozwalają nam oczekiwać gorącej i owocnej debaty. Serdecznie zapraszamy!

Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej IV Międzynarodowej Konferencji ETICS.

ETICS

Reportaże

Forum

Rsikorski

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-07-03

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08