Kamień milowy tarnowskich Azotów w drodze na Giełdę

Kamień milowy tarnowskich Azotów w drodze na Giełdę
Akcjonariusze Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA (ZAT) zdecydowali o wprowadzeniu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Uchwalono nową publiczną emisję od 9,6 mln do 16 mln akcji serii B na okaziciela. Podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze publicznej oferty nowych akcji Spółki serii B i dopuszczenia wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

- To Walne Zgromadzenie to kamień milowy jeśli chodzi o naszą drogę na Giełdę. Podjęte uchwały umożliwiają nam dalsze prace i jednoznacznie kształtują prawdopodobną przyszłą strukturę kapitałową firmy - mówi Witold Szczypiński, członek zarządu Azotów. - Ponadto pozwalają na pozyskanie kapitału na intensyfikację naszego programu, który w tej chwili prowadzimy w o wiele za wolnym według nas tempie.

Kapitał zakładowy tarnowskich Azotów wynosił 120 mln zł i dzielił się na 2,4 mln akcji serii A o wartości nominalnej 50 zł każda, należących do Skarbu Państwa (ok. 5 proc.), Nafty Polskiej SA (80 proc.) i pracowników zakładu (ok. 15 proc.).

Akcjonariusze Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA (ZAT) zdecydowali o wprowadzeniu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

NWZA podjęło decyzję o podziale i wymianie dotychczasowych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł każda na akcje na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 5 zł każda. Po dokonaniu tej wymiany kapitał zakładowy Spółki podzielony dzieli się na 24 mln. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda (akcje serii AA o numerach od nr AA 000000001 do nr AA 024000000).

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego: od 168 mln zł do 200 mln zł, który będzie i dzielił się na od 33,6 mln do 40 mln akcji o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, w tym 24 mlnakcji na okaziciela serii AA (o numerach od nr AA 000000001 do nr AA 024000000) i od 9600000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) do 16.000000 (szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii B.

Decyzja o podwyższenie kapitału o akcje przeznaczone do publicznej oferty serii B nie spowodowało zmiany dominującej pozycji Skarbu Państwa w akcjonariacie Spółki. W przypadku emisji maksymalnej liczby 16 mln akcji serii B, Skarb Państwa i Nafta Polska SA nadal będą właścicielem pakietu 51 proc. akcji tarnowskich Azotów.

- Wielkość emisji i cena emisyjna akcji serii B przeznaczonych do oferty publicznej będzie ustalona przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu i na podstawie rekomendacji oferującego, tj. DM BZ WBK. Zgodnie z uchwałą NWZA, 75 proc. akcji serii B będzie przeznaczonych do nabycia w transzy instytucjonalnej 75 proc., a w 25 proc. do nabycia w transzy indywidualnej. Zarząd jest uprawniony do zmiany wielkości transzy (w granicach 10 proc.) na podstawie rekomendacji oferującego - tłumaczy Jerzy Jurczyński, rzecznik prasowy tarnowskich Azotów.

Ponadto Walne przyjęło uchwałę o prowadzenie rachunkowości spółki według zasad określonych w międzynarodowych standardach rachunkowości.

W Zgromadzeniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 87,5 proc. kapitału zakładowego. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie. Posiedzenie prowadził Mariusz Obszyński, przedstawiciel Nafty Polskiej SA, członek Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA.

Akcjonariusze Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach SA (ZAT) zdecydowali o wprowadzeniu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Zakłady Azotowe w Tarnowie planują złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w marcu tego roku, przed Świętami Wielkanocnymi. Debiut Azotów Tarnów na warszawskiej giełdzie powinien nastąpić w czerwcu. Większość akcji nowej emisji zostanie zaoferowana najpewniej inwestorom instytucjonalnym. Skierowane zostanie do nich 75 proc. emisji, a 25 proc. do inwestorów indywidualnych.

Czytaj więcej: Giełda 132

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8