Kierunek przyszłość - "Droga do digitalizacji" Arburga

Kierunek przyszłość - "Droga…

Podczas Dni Technologii 2019, które odbyły się między 13 a 16 marca, firma ARBURG zaprezentowała co ma do zaoferowania w zakresie Przemysłu 4.0 i cyfryzacji. W tym wydarzeniu branżowym wzięło udział ponad 6.000 gości z 54 państw.

Dni Technologii w Arburgu trwają już od 20 lat. Od 1999 do 2019 podczas Dni Technologii siedzibę firmy Arburg w Lossburgu odwiedziło ponad 93.000 gości. W tym roku najwięcej gości pochodziło z Ameryki Północnej i Chin (odpowiednio 140 i 110). Ponad 600 pracowników i praktykantów zadbało o to, aby Dni Techniki były wydarzeniem specjalnym dla wszystkich. Główny nacisk położono na "Drogę do digitalizacji", podczas której goście mogli zebrać wyczerpujące informacje na temat cyfrowych rozwiązań Arburga do wydajnej produkcji tworzyw sztucznych.

"Droga do digitalizacji" była podczas Dni Technologii 2019 widoczna w całym przedsiębiorstwie. Idąc wzdłuż niej, odwiedzający mogli przekonać się, jakie cyfrowe rozwiązania firmy Arburg dla "Smart Machines”, "Smart Production” i "Smart Services” sprawią, że przetwarzanie tworzyw sztucznych będzie w przyszłości wydajniejsze i łatwiejsze

Innowacyjne wtryskarki, technologie i zastosowania

Firma Arburg zaoferowała klientom i osobom zainteresowanym podczas Dni Technologii 2019, przy użyciu prawie 50 eksponatów, możliwość unikalnego doświadczenia poznania technologii wtrysku. Do głównych atrakcji przemysłowej produkcji addytywnej i Przemysłu 4.0. należały: światowa premiera AM-Factory, Arena Efektywności poświęcona zagadnieniu cyfryzacji oraz innowacyjne rozwiązania dla branży samochodowej, konstrukcji lekkich i techniki medycznej. Ofertę uzupełniała prezentacja usług dodatkowych i zwiedzanie zakładu.

"Droga do digitalizacji" w całej firmie

Arburg zaprezentował wszystko, co jest obecnie w stanie zaoferować w zakresie "inteligentnych maszyn", "inteligentnej produkcji" i "inteligentnych usług". Jednym z najważniejszych wydarzeń była prezentacja portalu klienta "arburgXworld", z którego mogą już teraz bezpłatnie korzystać niemieccy klienci za pomocą aplikacji "Machine Center", "Service Center", "Shop" i "Calendar". Aplikacje zapewniają szybki przegląd maszyn, umożliwiają proste zamawianie części zamiennych z interaktywną nawigacją i tworzenie biletów serwisowych przez całą dobę.

Zaprezentowano również rozwiązania OPC UA firmy Arburg na temat cyfryzacji i możliwości ich wykorzystania do dostarczania online informacji procesowych do systemów wyższego szczebla i usług cyfrowych. Uniwersalne urządzenia zostały wyposażone w bramę IIoT (IIoT - Industrial Internet of Things). Arburg Remote Service ARS, Arburg Turnkey Control Module ATCM, "arburgXworld" oraz system komputerowy hosta Arburg ALS, z którym wszystkie eksponaty zostały połączone w sieć. Każdy moduł w centrum obsługi klienta zawierał sześć pakietów pomocowych Arburga. Aktywnie wspierają one operatora i w ten sposób ułatwiają pracę na maszynie zgodnie z odpowiednimi wymaganiami produkcyjnymi - od uruchomienia i optymalizacji po produkcję, monitoring i serwis.

- Tegoroczne wydarzenie stoi pod znakiem digitalizacji. "Droga do digitalizacji" to jedno z głównych zagadnień, które będzie dotyczyć wszystkich naszych klientów - powiedział Gerhard Böhm, dyrektor zarządzający Arburg GmbH + KG. - Przemysł 4.0 jest od dwóch lat najważniejszym tematem, obecnie zaś przesuwa się on w stronę digitalizacji, która jest czymś więcej niż Przemysł 4.0. Digitalizacja nie jest związana tylko z urządzeniami lecz ze wszystkimi elementami całego procesu produkcyjnego. Z tego więc powodu digitalizacja jest obecnie najważniejszym zagadnieniem.

Od rzeczywistości rozszerzonej do konserwacji

Na arenie efektywności eksperci Arburg Augmented Reality zademonstrowali wirtualną konserwację jednostki wtryskowej z wykorzystaniem okularów danych AR i połaczenia wideo. Pozwala to na niezawodne przeprowadzenie kompleksowych prac konserwacyjnych oraz szybką identyfikację i usuwanie usterek. Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu części podatnych na zużycie (Condition Monitoring) i konserwacja zapobiegawcza (Predictive Maintenance) są idealne do zapobiegania awariom i nieplanowanym awariom, które mogą wystąpić w pierwszej kolejności.

Wirtualna rzeczywistość Arburga

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych i ich oprzyrządowania: wtryskarki elektryczne, wtryskarki hybrydowe, wtryskarki hydrauliczne, wtryskarki pionowe, manipulatory, serwis

Polska, 02-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 233