Kierunki odzysku tworzyw

Kierunki odzysku tworzyw Opakowania, folie, motoryzacja, przemysł elektryczny i elektroniczny oraz budownictwo - we wszystkich tych obszarach mamy do czynienia z odzyskiem tworzyw. Dlatego warto prześledzić jak to odzyskiwanie wygląda z tych pięciu aspektach.

Za wszystkich zastosowań dla tworzyw sztucznych najdłużej obecne w procesach odzysku są opakowania, a ich udział w całej ilości zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych wynosi ok. 63 proc. Nie dziwi więc, że większość materiału odzyskanego w recyklingu pochodzi właśnie z opakowań.

W 27 krajach UE oraz Norwegii i Szwajcarii butelki i folia są poddawane recyklingowi mechanicznemu w ok. 40 proc. Recyklingowi poddaje się też ponad 90 proc. skrzynek i pudełek. Ilość innych tworzyw mieszanych poddawanych recyklingowi jest wciąż niewielka.

W omawianych krajach jest to poniżej 10 proc.. Ogółem recykling z lokalnej zbiórki zużytych opakowań w 2007 wzrósł do średnio 28 proc. z 26,2 proc. w roku 2006.

Poniższy rysunek przedstawia mapę 27 krajów UE oraz Norwegię i Szwajcarię. W tych to państwach bowiem recykling kształtuje się na poziomie 15 proc. – jest to poziom obecnych wymagań, poniżej poziomu 22,5 proc. oraz powyżej 22,5 proc.

Wpisz tytuł dla obrazu

Jeśli chodzi z kolei o folie rolnicze, to powszechnie wiadomo, że odpady z tworzyw sztucznych pochodzące z rolnictwa, takie jak np. folie do przechowywania kiszonki, to dobre źródło materiału do recyklingu mechanicznego. Dzieje się tak ponieważ zawierają one tylko kilka rodzajów tworzyw, głównie poliolefin.

Zazwyczaj są one jednak zanieczyszczone ziemią, co stanowi wyzwanie zarówno techniczne, jak i finansowe dla recyklingu i odzysku efektywnego ekonomicznie i ekologicznie. Takie branżowe organizacje EuPC i EuPR uczestniczą w projekcie LabelAgriWaste współfinansowanym ze środków europejskich, którego celem jest opracowanie zintegrowanego podejścia do zbierania, pobierania próbek i oznakowywania rolniczych odpadów z tworzyw sztucznych. Wyniki tych prac spodziewane są jeszcze w tym roku.

Kolejnym ważnym polem przemysłu, na którym mamy do czynienia z odzyskiem tworzyw sztucznych jest motoryzacja. Udział ilość materiału odzyskiwanego w procesach recyklingu samochodów i pojazdów wycofanych z eksploatacji wzrósł w 2007 r. do wartości niespełna 10 proc. Wyróżniająca się w tym zakresie firma Volkswagen otrzymała nawet nagrodę za opracowany przez siebie proces SiCon polegający na mechanicznym odzyskiwaniu użytecznych surowców wtórnych z pozostałości złomowanych samochodów. Zakłady wykorzystujące tę technologię powstają obecnie w Holandii i Austrii.

Jak sytuacja kształtuje się w sektorze elektrycznym i elektronicznym?

Ograniczenia dla recyklingu istniejące w obydwu gałęziach przemysłu wynikają przede wszystkim ze stopnia złożoności wyrobów i stosowania w nich wielu materiałów w sposób, który znacznie utrudnia i zwiększa koszty ich sortowania.

Przykładem rozwijającej się gałęzi recyklingu w branży elektrycznej i elektronicznej są wewnętrzne okładziny lodówek. Dla większości tego rodzaju odpadów najlepszą metodą jest przetwarzanie termiczne, z odzyskaniem frakcji surowca podstawowego (węglowodory i inne chemikalia) lub odzyskiem energii. Nie ma dokładnych danych na temat rzeczywistych ilości zużytego sprzętu elektronicznego. Szacuje się, że pewne ilości są eksportowane poza Europę.

Tworzywa sztuczne wykorzystywane w budownictwie są przeznaczone do użytkowania przez długi czas, więc nie są źródłem dużej ilości odpadów. Niemniej jednak recykling w tej branży rozwija się – np. w 2007 r. poddano recyklingowi 13 proc. ram okiennych i rur.

Tekst powstał na podstawie materiałów Fundacji PlasticsEurope Polska.

Czytaj więcej:
Analiza 319

Reportaże

Forum