Kierunki rozwoju recyklingu

Skrzynki i palety to dwie grupy, które są poddawane recyklingowi w ponad 90 proc. Takiej „zamkniętej pętli” zagrażają zmiany w przepisach UE, dotyczące zawartości metali ciężkich w tych wyrobach. Bez rozszerzenia listy wyłączeń prawnych kontynuowanie recyklingu i bezpieczne zachowanie metali ciężkich w materiale nie będzie możliwe, a ogromna ilość tworzyw zdatnych do recyklingu nie będzie mogła być przetwarzana. Branża bierze udział w pracach przy tworzeniu schematu kontroli dla potrzeb aktualizacji listy wyłączeń.

Ponadto w niektórych krajach np. w Wielkiej Brytanii zwiększa się recykling mieszanych tworzyw. zawierających plastikowe odpady z gospodarstw domowych z wyłączeniem butelek. Branża tworzyw sztucznych jest zaangażowana w tę inicjatywę, wspierając rozszerzanie recyklingu efektywnego ekonomicznie i ekologicznie.

Jednakże infrastruktura i demografia jest różna w poszczególnych państwach członkowskich i dlatego rozwiązania nie będą identyczne w różnych krajach. Na przykład Austria i Holandia podjęły decyzję inną niż Wielka Brytania i zrezygnowały ze zbiórki tworzyw mieszanych na rzecz odzyskiwania energii.

Jednym z zastosowań w branży opakowań o dużych osiągnięciach w dziedzinie recyklingu są butelki plastikowe. Butelki takie można wykonywać z tworzyw PET, PE, PP lub PVC. W 2007 r. do recyklingu zebrano 43 proc. wszystkich wykorzystanych butelek PET, co odpowiada ilości 1,2 miliona ton rocznie. W poszczególnych 27 krajów UE oraz Norwegii i Szwajcarii odpowiednie wartości znacznie się różnią, od poniżej 10 proc. do blisko 70 proc. w krajach takich jak Austria czy Belgia, nie bazujących na systemie depozytowym. W krajach, w których funkcjonuje system kaucji za butelki, ilość materiału zgromadzonego do recyklingu może sięgać 90 proc.

Gdyby wszędzie w 27 krajów UE oraz w Norwegii i Szwajcarii udało się osiągnąć taki poziom jak np. w Belgii, wówczas ilość materiału do recyklingu można byłoby zwiększyć rocznie o ok. milion ton. System belgijski jest oparty na zbieraniu butelek, opakowań metalowych oraz kartonów po napojach łącznie. Butelki są oddzielane w sortowniach. Następnie firmy recyklingowe poddają ponownej obróbce oddzielone tworzywa. Ponieważ ilość butelek poddawanych recyklingowi rośnie, tradycyjne rynki dla materiałów pochodzących z recyklingu (regranulat, włókna i ścinki) ulegają nasyceniu.

W wielu krajach trwają prace nad zamknięciem „pętli butelkowej”, czyli nad wykorzystaniem tworzyw PET i HDPE po recyklingu do produkcji nowych butelek czy innych wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ten sposób recyklingu - „od butelki do butelki” otworzy duży rynek dla materiałów pochodzących recyklingowi, o ile będą one spełniały określone wymagania, np. dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

EFSA - Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności - opublikował wytyczne dla podmiotów starających się o ocenę bezpieczeństwa tworzyw z recyklingu stosowanych w wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Nowe europejskie przepisy dotyczące tworzyw sztucznych (EC 282/2008) wymagają, by tworzywa z recyklingu stosowane w kontakcie z żywnością można było pozyskiwać wyłącznie z procesów ocenionych przez EFSA pod kątem bezpieczeństwa.

Tekst powstał na podstawie materiałów Fundacji PlasticsEurope Polska.