Klaster tworzyw sztucznych na Ukrainie dla polskich firm

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza organizuje specjalny klaster produkcyjny na Ukrainie dla branży tworzyw sztucznych, którego celem jest rozwój wzajemnych kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi a ukraińskimi przedsiębiorcami.

Jak tłumaczy szefostwo Izby jej długoletnie doświadczenie na rynku ukraińskim wskazuje, że istnieje tam dość duże zapotrzebowanie i nisza jeśli chodzi o produkcję wyrobów z tworzyw. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie ma być właśnie inicjatywa związana z klastrem produkcyjny. Klaster ma powstać w parku technologicznym na Krymie oraz w miejscowości Nikopol na Ukrainie. Zakres działalności tej jednostki to produkcja i zbyt wyrobów w Ukrainie, a jej postać prawna zostanie dopiero ustalona z ewentualnymi partnerami.

- Cel naszego projektu, to zorganizowanie na Ukrainie konsorcjum lub spółki z udziałem polskich producentów, którego zadaniem byłoby wytwarzanie i sprzedaż na tamtejszym rynku wyrobów z tworzyw sztucznych, co przełożyłoby się na zdobycie przewagi konkurencyjnej z uwagi na pominięcie kosztów transportu, cła i przedpłaconego podatku VAT - tłumaczy Natalia Popławska, koordynator całego projektu.

Jak w praktyce mają wyglądać działanie prowadzące do utworzenia klastra?

Wpierw nastąpić ma wyselekcjonowanie chętnych przedsiębiorstw. Potem po wstępnym zaakceptowaniu propozycji współpracy nastąpi prezentacja danego producenta i jego oferty produkcyjnej stronie ukraińskiej.

Projekt umowy będzie zakładał, że polski producent wniesie do nowopowstałej działalności używane maszyny do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i to z pełnymi gwarancjami dla właściciela, a także udostępni tworzywo do uruchomienia produkcji i deleguje majstra do nadzoru nad produkcją oraz wypożyczy formy. Przesyłki będą się odbywać co dwa tygodnie lub częściej.

Z kolei partner ukraiński zobowiązany będzie wprowadzić produkty na tamtejszy rynek, zapewnić zarządzanie zbytem i czuwać nad organizację klastra dla wielu uczestniczących producentów. Ma też czuwać nad siecią dystrybucji.

- Nasza propozycja adresowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw produkujących wyroby z tworzyw w zasadzie bez ograniczeń z warunkiem, że zaproszony przedstawi lub zleci wykonanie analizy rynkowej swoich wyrobów i benchmarkingu na rynku ukraińskim. Jesteśmy gotowi wesprzeć chętne przedsiębiorstwo w wejściu do tego klastra - dodaje Natalia Popławska.

Klaster przemysłowy to skoncentrowana grupa przedsiębiorstw. Ich celem jest skupienie szczególnych zasobów, co ma doprowadzić do uzyskania przez nie przewagi konkurencyjnej. Charakterystyczną cechą klastrów przemysłowych jest to, że przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efektów synergicznych wspólnych działań.

Czytaj więcej: Rynek 828 Umowy 120