Kluczowe znaczenie farb proszkowych w napędzaniu elektrycznej przyszłości

Kluczowe znaczenie farb proszkowych…

AkzoNobel prezentuje nowy dokument White Paper poświęcony powłokom proszkowym i ich wpływowi na rozwój elektromobilności. Pomoc w zapobieganiu ucieczkom temperatury i ryzyku awarii baterii w nowoczesnych pojazdach elektrycznych to tylko jedne z kwestii poruszonych w publikacji.

Powłoki proszkowe są niezbędnym elementem przyszłej ewolucji pojazdów elektrycznych, ponieważ chronią akumulatory i powiązane z nimi komponenty przed przegrzewaniem. Dodatkowo chronią oraz izolują od czynników, które mogą obniżać wydajność, a tym samym zwiększać ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.
Powłoki proszkowe wspierają również producentów wyposażenia pojazdów elektrycznych (OEM) i ich dostawców w wypracowaniu bardziej zrównoważonych procesów produkcyjnych, które muszą być zgodne z rygorystycznymi międzynarodowymi przepisami oraz dyrektywami środowiskowymi.

To zaledwie dwa z wielu obszarów omawianych w nowym White Paper opracowanym przez biznes Powder Coatings AkzoNobel, zatytułowanym: „Krytyczne znaczenie powłok proszkowych dla tworzenia elektrycznej przyszłości”.

White Paper przedstawia, w jaki sposób powłoki proszkowe mogą pomóc w ochronie układów chłodzenia w pojazdach elektrycznych poprzez elektryczną izolację i ochronę ich komponentów, utrzymując akumulator w optymalnym zakresie temperatur. Prezentuje również, jak powłoki proszkowe wspierają długoterminową wydajność akumulatora, zapewniając ochronę przed korozją i innymi zagrożeniami, a także jak chronią szerszy ekosystem elektryczny pojazdu – jego płyty i rury chłodzące, szyny zbiorcze, ogniwo akumulatora i obudowę. Wiele z tych elementów ma długoterminowe wymagania dotyczące odporności na ciepło.

Dokument zawiera szczegółowe omówienie ewolucji powłok proszkowych Interpon i Resicoat, produkowanych przez AkzoNobel przez ostatnie 50 lat. Prezentuje także korzyści, jakie mogą one przynieść obecnym i przyszłym konstrukcjom OEM. Opisuje również korzyści dla środowiska, wynikające ze stosowania produktów, które nie zawierają lotnych związków organicznych (VOC), nie wytwarzają odpadów niebezpiecznych oraz umożliwiają odzysk i ponowne wykorzystanie proszku, który został nadmiernie napylony.

- Globalne cele dotyczące redukcji emisji CO2 oraz zmiana zachowań konsumentów wymuszają zmiany. - mówi Gustavo Carvalho, opiekun kluczowych klientów z branży motoryzacyjnej i Dyrektor Segmentu w Powder Coatings AkzoNobel, autor White Paper. - Wielu producentów przechodzi obecnie na powłoki proszkowe ze względu na wydajność techniczną i korzyści dla środowiska, które zapewnia farba proszkowa. Dzięki tej zmianie stają się bardziej zrównoważonymi producentami, a jednocześnie zyskują na wydajności.

Dokument „Krytyczne znaczenie powłok proszkowych dla tworzenia elektrycznej przyszłości” można pobrać ze strony Interpon Powder Coatings.