Kolejna inwestycja Anwilu w ekologię

Kolejna inwestycja Anwilu w ekologię
W środę na terenie włocławskiego Anwilu oddano do użytku nowoczesną suszarnię osadów z biologicznego oczyszczania ścieków. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele zarządu Anwilu i PKN Orlen, miejscowe władze oraz przedstawiciele firm realizujących inwestycję.

Instalacja, której koszt wynosi 14 mln zł, wykorzystuje biogaz do osuszania osadów i produkcji energii elektrycznej. Biogaz powstaje w procesie oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji PTA należącej do PKN Orlen. Jest on następnie spalany w silniku połączonym z generatorem prądu, a wytwarzane w ten sposób ciepło wykorzystywane jest do suszenia osadów. W zaawansowanym technologicznie procesie uzyskuje się energię elektryczną oraz przetwarza osad do postaci umożliwiającej bezpieczne składowanie. Dobowa produkcja energii elektrycznej w nowej instalacji jest w stanie pokryć średnie zapotrzebowanie na energię dla blisko 2,5 tysiąca mieszkań.

- Uruchamiana inwestycja jest równie ważna dla nas, jako zakładu produkcyjnego, jak i dla naszego bezpośredniego otoczenia, przyczyniając się do poprawy jego stanu - powiedział Krzysztof Wasielewski, prezes zarządu Anwil. - Nowoczesna technologia wykorzystana w proekologicznej instalacji suszarni osadów, pozwala na zasilanie jej biogazem pozyskiwanym z oczyszczalni ścieków pracującej na potrzeby Wytwórni Kwasu Tereftalowego PKN Orlen. Uważamy, że każda złotówka wydana na ochronę środowiska, jest inwestycją długofalową, która w przyszłości przeniesie nam wszystkim wymierny zysk.

Silnik, w którym następuje spalanie biogazu


Suszarnia osadów nie jedyna w ostatnim czasie proekologiczna inwestycja Anwilu. Łącznie w latach 2009-2013 na modernizację gospodarki wodno-ściekowej spółka przeznaczyła ponad 84 mln złotych. Dzięki tym nakładom zbudowano m.in. nowoczesną oczyszczalnię ścieków na potrzeby instalacji PTA (należącej do PKN Orlen Wytwórni Kwasu Tereftalowego) oraz zmodernizowano wały przeciwpowodziowe oraz ujęcie wody z Wisły.

Czytaj więcej: Ekologia 245 Inwestycje 716

brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska