Kolejny krok ZAT w drodze na giełdę

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. podpisały umowę z Domem Maklerskim BZ WBK SA o prowadzeniu księgi akcyjnej spółki. Oznacza to, że tarnowskie zakłady są coraz bliżej giełdowego debiutu.

Księga akcyjna, to imienny rejestr akcji pozwalający stwierdzić, kto jest akcjonariuszem spółki. Osoby posiadające akcje imienne mogą wykonywać prawa z akcji, np. mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, pobierać dywidendę z zysków spółki tylko wówczas, gdy są zarejestrowane w księdze akcyjnej.

- Celem przekazania księgi akcyjnej jest zapewnienie najlepszych standardów obsługi akcjonariuszy jaką gwarantuje dom maklerski posiadający sieć placówek w całym kraju i wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Jest to bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia spółki, lecz także z punktu widzenia ochrony interesów właścicieli akcji – mówi Jerzy Jurczyński, rzecznik prasowy ZAT.

Obsługa posiadaczy Akcji Zakładów Azotowych prowadzona będzie przez Dom Maklerski w Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. w Tarnowie oraz w 44 punktach obsługi klientów Domu Maklerskiego w całym kraju.

Powierzenie prowadzenia księgi akcyjnej Domowi Maklerskiemu BZ WBK nie nakłada na posiadaczy akcji ZAT żadnych nowych obowiązków lub konieczności dopełnienia jakichkolwiek formalności związanych z akcjami. Akcjonariusze nie ponoszą żadnych opłat z tytułu przekazania księgi akcyjnej Domowi Maklerskiemu BZ WBK SA.

- Z punktu widzenia osób posiadających akcje, jedyna zmiana polega na tym, że wszelkie formalności związane z akcjami będzie można załatwić w jednym z kilkudziesięciu punktów obsługi Domu Maklerskiego WBK, a nie tylko w siedzibie naszej firmy w Tarnowie, jak było dotychczas. Teraz wystarczy zgłosić się do jednego z 44 oddziałów WBK w całym kraju – wyjaśnia Jurczyński.

15 września br. upływa termin zakazu sprzedaży imiennych akcji ZAT SA, które w 2006 r. otrzymali nieodpłatnie pracownicy Zakładów Azotowych w ramach programu komercjalizacji przedsiębiorstwa. W związku z tym, wszelkie ewentualne transakcje kupna-sprzedaży akcji będą już rejestrowane przez Dom Maklerski BZ WBK SA.

Dom Maklerski BZ WBK jest wiodącym brokerem pod względem wartości obrotów na rynku akcji. W 2006 r. zajął drugie miejsce pod względem obrotów akcjami na GPW. Uwzględniając zaś wyłącznie obroty realizowane przez klientów (bez transakcji animatora) – pierwsze miejsce. Powierzenie Domowi Maklerskiemu BZ WBK SA prowadzenie księgi akcyjnej spółki jest elementem przygotowania ZAT do debiutu giełdowego.

Największym akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa - posiadający 5 proc. akcji oraz wykonujący prawa z 80 proc. akcji poprzez Nafta Polska. Kolejne 15 proc. akcji imiennych należy do 11 tys. pracowników zakładu.

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8