Komisja Europejska akceptuje połączenie Dow i DuPont

Komisja Europejska akceptuje połączenie Dow i DuPont
Koncerny DuPont i The Dow Chemical Company przekazały informację o udzieleniu przez Komisję Europejską warunkowej zgody na połączenie obu firm jako równoprawnych podmiotów. Decyzja ta stanowi istotny krok w kierunku finalnego połączenia firm, z zamiarem dalszego rozdziału na trzy niezależne spółki publiczne. W wyniku transakcji spodziewana jest synergia kosztów w wysokości około 3 mld dol., a potencjał synergii wzrostu wynosi 1 mld dol. W rezultacie planowanego podziału na trzy osobne spółki oczekuje się wzrostów wartości dla akcjonariuszy i klientów oraz zwiększenia możliwości rozwoju dla pracowników, ponieważ każda firma będzie liderem w atrakcyjnych segmentach, w których globalne wyzwania napędzają popyt na ich wyróżniające się oferty.

Warunkiem zgody Komisji Europejskiej jest wypełnienie przez DuPont i Dow zobowiązań udzielonych KE w związku z połączeniem. Firmy wierzą, że wynik postępowania jest prokonkurencyjny oraz utrzymuje strategiczny i tworzący wartość potencjał transakcji.

DuPont zobowiązuje się do wycofania z transakcji swojej oferty w zakresie herbicydów dla zbóż szerokolistnych oraz insektycydów przeciwko owadom ssącym. DuPont wycofa również programy naukowo-badawcze i zasoby organizacyjne podlegające Crop Protection, wyłączając zaprawy nasion, nematocydy i programy badawcze na wysokim etapie zaawansowania, których rozwój będzie kontynuowany przez DuPont w celu wprowadzenia ich na rynek. DuPont wyłączy również z transakcji personel potrzebny do wsparcia produktów i programów badawczych, które pozostaną w firmie. DuPont obecnie prowadzi negocjacje w celu wydzielenia zasobów z obszaru ochrony zbóż.

Z kolei Dow ogłosił w lutym porozumienie z SK Global Chemical, na mocy którego wydzielone zostaje portfolio kopolimerów etylenu i kwasu akrylowego (EAA) oraz jonomerów. Przy czym to wydzielenie jest zależne od zamknięcia transakcji połączenia Dow i DuPont, w dodatku do wypełnienia innych warunków, włączając sporządzenie aktów prawnych, lokalne prawo pracy i zarządzanie.

Po zbyciu części działalności DuPont w obszarze ochrony zbóż, dział rolnictwa firmy powstałej w wyniku połączenia utrzyma silne aktywa, wliczając w to ofertę ochrony kukurydzy, soi szerokolistnej oraz traw, szeroką ofertę ochrony zbóż przed chwastami, silną pozycję DuPont w ochronie przeciwko chorobom oraz przodującą w branży ofertę środków owadobójczych Dow Agro Sciences. Dział rolniczy będzie właściwie nastawiony do przyspieszenia wzrostu, wykorzystując rozwinięte programy badawcze zarówno w obszarze nasion, jak i chemii.

Czytaj więcej: Branża chemiczna 497