Kompleks Polioli Grupy MOL ukończony w ponad 70%

Kompleks Polioli Grupy MOL…

Kompleks Polioli będzie najbardziej zaawansowanym zakładem chemicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Wart 1,2 mld USD projekt to największa i najbardziej złożona organiczna inwestycja Grupy MOL.

Produkcja kluczowych elementów wymagała szczególnych kompetencji, którymi dysponuje niewielu producentów na świecie. Co więcej, wybór był dodatkowo zawężony w związku z koniecznością ochrony wdrożonych tu technologii.

Planowanie logistyki tego przedsięwzięcia zajęło kilka lat, a cała operacja wymagała koordynacji pracy specjalistycznego, ciężkiego sprzętu do transportu blisko 100 elementów, o masie setek ton każdy, przez ocean, a także z różnych części Europy do Tiszaújváros na Węgrzech w odpowiednim czasie. Niektóre z ponadnormatywnych ładunków sprowadzona na Węgry z Belgii i Włoch. Te, które można było przewieźć drogą lądową, zostały załadowane na ciężkie transportery w portach w Gönyű i Budapeszcie, skąd specjalne konwoje wyruszały w kilkudniową podróż do Tiszaújváros.

Części sprowadzone z Włoch, pokonały Morze Czarne i trafiły do portu w Konstancy. Stąd, rzekami Cisą i Dunajem, zostały przetransportowane do punktu przeładunkowego w Tiszaújváros.

Główna część fabryki, w której wytwarzany będzie finalny produkt, została zbudowana w Tajlandii. Następnie, jak wielki zestaw Lego, została rozebrana na części. W osobnych modułach, drogą morską, fabryka wyruszyła w trwającą cztery miesiące podróż przez pół globu, by ponownie zostać złożona w całość na miejscu, w Tiszaújváros.

Kolejnym wyzwaniem dla ekspertów firmy okazał się rozładunek elementów przywiezionych drogą morską. Wymagało to budowy tymczasowego portu do przeładunku ważących po kilkaset ton elementów. Niezbędne było również użycie gigantycznego dźwigu gąsienicowego. Ostatni odcinek elementy fabryki pokonywały na dwóch potężnych pojazdach transportowych. W ciągu pięciu miesięcy, z różnych części świata do Tiszaújváros bezpiecznie przybyło blisko 100 ciężkich ładunków.

Pomimo niskiego poziomu wód, granic zamkniętych z powodu pandemii i złożoności całego przedsięwzięcia, część logistyczna zakończyła się powodzeniem, a budowa zakładu jest już ukończona w ponad 70%.

Kompleks Polioli w Tiszaújváros jest jak dotąd największą inwestycją Grupy MOL w segmencie Downstream i istotnym krokiem w kierunku budowy wiodącej firmy petrochemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt stanowi element strategii MOL Enter Tomorrow 2030, która zakłada dywersyfikację oferty pozapaliwowej oraz zwiększenie wydajności rafinerii w kierunku surowców petrochemicznych oraz rozszerzenie petrochemicznego łańcucha wartości w kierunku rosnącego rynku półsurowców.

Poliole stanowią jeden z najcenniejszych produktów z tworzyw sztucznych na rynku, znajdując zastosowanie w szeregu branż i sektorów, od budowlanego, po odzieżowy. Rośnie też ich zastosowanie w izolacjach i redukcji zapotrzebowania na energię cieplną budynków. W przypadku branży motoryzacyjnej, przyczyniają się również do zmniejszonego zapotrzebowania na paliwo z uwagi na niższą masę elementów z nich wykonanych.


Czytaj więcej: