Koncern PCC SE nabył nowy zakład poliuretanów w Polsce

Koncern PCC SE nabył nowy zakład poliuretanów w Polsce
PCC SE umacnia swoją działalność w zakresie poliuretanów poprzez nabycie spółki Prodex System.

Wraz z nabyciem Prodex System, PCC SE umacnia swoją działalność w Środkowej i Wschodniej Europie; w krajach takich jak Polska, Czechy, Ukraina, kraje bałtyckie oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. Obecnie działalność gospodarcza Prodex System Sp. z o.o. koncentruje się głównie na systemach poliuretanowych do pianek sztywnych i półsztywnych wykorzystywanych w izolacjach termicznych i akustycznych.

- Taki rozwój odzwierciedla rosnące znaczenie wschodzących rynków w Środkowej oraz Wschodniej Europie oraz w dalszym ciągu umacnia nasze zaangażowanie w stosunku do klientów w tym regionie - wyjaśnia Charles Ritchie, Dyrektor Generalny ds. poliuretanów PCC SE. - Podczas kryzysu gospodarczego nadal inwestowaliśmy w rozwój zdolności produkcyjnych naszych zaawansowanych polioli polieterowych w PCC Rokita w Brzegu Dolnym oraz rozwijaliśmy działalność w zakresie poliuretanów na tych rozwijających się rynkach. Ta transakcja poszerzy naszą już szeroką ofertę technologiczną, pozwalając biznesowi poliuretanowemu w PCC na dalsze ulepszenie swoich innowacyjnych rozwiązań oraz ofert dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Pion chemii PCC zajmuje wiodące pozycje na rynkach w Europie Środkowej w wybranych segmentach produktowych. Rozwój i wytwarzanie produktów ma miejsce w zakładach produkcyjnych PCC w Polsce - PCC Rokita S.A. oraz PCC Synteza S.A.- oraz w laboratoriach mieszczącego się w Stanach Zjednoczonych PCC Chemax.

Na poziomie międzynarodowym Grupa PCC z siedzibą w Duisburgu w Niemczech jest podzielona na trzy główne piony Grupy - Chemii, Energii oraz Logistyki. Obecnie PCC zatrudnia około 2,2 tys. pracowników w 70 spółkach zależnych w 13 krajach.

Czytaj więcej: Inwestycje 714

Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory
 

Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4