Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Petrochemicznego

Konferencja Europejskiego…
W Budapeszcie odbyło się spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Petrochemicznego (EPCA). Było to ważne spotkanie z punktu widzenia m.in. Zakładów Azotowych Kędzierzyn.

Odbywająca się cyklicznie konferencja, była to jej 46 odsłona, jest największym na kontynencie forum, skupiającym ludzi i firmy ze światowego rynku chemicznego i petrochemicznego. W tym roku zgromadziła ponad 700 firm i blisko 2,5 tys. delegatów. Rozmawiano o przyszłości globalnego przemysłu chemicznego, spodziewanych trendach i prognozowanych tendencjach.
Spotkanie zdominowały rozważania na temat przyszłości rynku chemicznego w perspektywie najbliższego roku, maksymalnie trzech lat.

Taka tematyka nasuwa się sama przez siebie. Od kilku miesięcy w branży obserwowane są coraz wyraźniejsze symptomy zbliżającego się kryzysu. Narastają zjawiska charakterystyczne dla czasu dekoniunktury rynkowej, tj. malejący popyt, ograniczanie wielkości zamówień, presja na obniżkę cen. Coraz trudniejsza rzeczywistość skłania do szukania odpowiedzi na pytanie, czy obserwowane negatywne zjawiska to tylko chwilowe pogorszenie rynku, czy jednak długookresowa tendencja?

Z głosów pojawiających się na budapesztańskim forum wynikać ma, że na europejskim rynku chemicznym panuje umiarkowany optymizm. Większość jest zdania, że nie należy zbyt mocno obawiać się przyszłego roku, choć pojawi się spowolnienie w stosunku do ostatnich dwóch lat.

Nadchodzący rok ma być raczej okresem stabilizacji. Nie ma się jednak co łudzić, że marże, które były uzyskiwane w poprzednich latach wciąż będą mogły być osiągalne. Zakłada się jednak, że po 2013 r. na rynek przetwórstwa chemicznego powróci okres koniunktury i w 2014 r. oraz 2015 r. znowu czekają nas lata wzrostów.

W odbywającym się na Węgrzech spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele spółki ZAK z Kędzierzyna Koźla.

- Braliśmy udział w kilkudziesięciu spotkaniach z kontrahentami, odbiorcami produktów i dostawcami surowców współpracujących z naszą Jednostką Biznesową Oxoplast – tłumaczą przedstawiciele ZAK. - Większość naszych rozmówców deklarowała zainteresowanie ekspansją obrotów z ZAK, czy to pod względem ilościowym, czy produktowym. Oznacza to, że nasza firma jest liczącym się graczem na europejskim rynku chemikaliów, z którą chcą współpracować zarówno duże koncerny chemiczne, jak też małe i średnie firmy produkcyjne i handlowe.


Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®)
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A