Drukuj

Konferencja „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”

Konferencja „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”
Innowacyjność jest dla przedsiębiorstw chemicznych jednym z kluczowych kierunków rozwoju. Konkurencyjność sektora, wymagania regulacyjne, a także trendy rynkowe determinują konieczność rozwoju innowacyjności przemysłu chemicznego w Polsce.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, w odpowiedzi na aktualne wyzwania sektora organizuje I Konferencję „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”. Konferencja ma na celu umożliwienie przedstawienia aspektów nowatorskich rozwiązań o charakterze innowacyjnym, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i budowanie przewagi konkurencyjnej sektora chemicznego, sektorów z nim powiązanych, a także całej polskiej gospodarki.

Zakres Konferencji obejmować będzie tematykę i projekty związane ze Strategicznymi Obszarami Badawczo-Rozwojowymi w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM , a także wszelkie aspekty innowacyjności w przemyśle chemicznym, od innowacji procesowych i produktowych, aż po zarządzanie innowacjami i nowoczesne systemy wspierające podstawową działalność.

Konferencja Naukowo - Techniczna „Innowacje w Przemyśle Chemicznym” odbędzie 30 listopada 2017 r. w budynku spółki Anwil S.A. przy ul. Toruńskiej 222, we Włocławku. Organizatorem Konferencji jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Konferencja została objeta patronatami honorowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechniki Warszawskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk.

Możliwe są następujące formy udziału w tym wydarzeniu:

  • wystąpienie konferencyjne na temat prac badawczych, projektów i rozwiązań innowacyjnych w przemyśle chemicznym;
  • publikacja referatów w formie rozdziału w monografii;
  • udział w roli słuchacza.
Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie www.pipc.org.pl

Źródło: PIPC