Konferencja chemiczna z międzynarodową obsadą

Konferencja chemiczna z międzynarodową obsadą
Czwarta edycja konferencji "Chemical Industry Summit & Awards Gala" organizowanej przez Executive Club we współpracy z PwC Polska odbędzie się 12 października w Hotelu InterContinental w Warszawie. Wydarzenie będzie mieć wymiar szczególnie międzynarodowy, zarówno za sprawą patronatów instytucjonalnych ze strony światowych organizacji: PlasticsEurope i Fertilizers Europe, szerokiego grona prelegentów z zagranicy, jak i zakresu tematycznego problematyki poruszanej w debatach.

Patronat honorowy nad kongresem chemicznym objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Skarbu Państwa, a jego patronami są: Agencja Rozwoju Przemysłu SA i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaproszeni na wydarzenie eksperci międzynarodowi w podzielonej na trzy panele debacie omawiać będą najistotniejsze punkty w europejskim i globalnym przemyśle chemicznym. Prelegenci przedstawią swoją opinię na temat polityki energetycznej poszczególnych państw oraz zastanowią się, czy konsolidacja europejskiej chemii jest receptą na sukces na rynku międzynarodowym. Konferencję otworzy przemówienie Alexisa Brouhnsa, dyrektora generalnego Solvay Europe, zaś gośćmi specjalnymi konferencji będą: Karl-H. Forester, dyrektor zarządzający PlasticsEurope oraz Ann Nuyttens, prezes Silica Global Business Unit w Solvay. Swoje uczestnictwo w imprezie potwierdziło wielu reprezentantów europejskich instytucji i firm z branży przemysłu chemicznego.

Rangę organizowanego przedsięwzięcia podkreśli gala wręczenia "Diamentów Polskiej Chemii", które zostaną przyznane po raz trzeci za szczególne osiągnięcia w branży. Celem konkursu jest promowanie osób i firm związanych z sektorem chemicznym, które poprzez swoje działania wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością, etyką i odpowiedzialnością biznesową. Nagrody zostaną przyznane w dziesięciu kategoriach: Inwestycja Roku, Lider Innowacji Roku, Produkt Roku, Lider Ekologii, Lider CSR, Podmiot Finansujący Roku, Doradca Roku, Osobowość Roku, Inwestor w Kapitał Ludzki, Top Executive Roku. Konkurs jest dwuetapowy: w pierwszym etapie kandydaci mogą zgłaszać się samodzielnie w odpowiedzi na informację  przesłaną drogą mailową przez Organizatora, w drugim - kapituła konkursowa wyłania laureatów spośród firm nominowanych do otrzymania nagrody (spółek, które otrzymały najwięcej wskazań w przesłanych zgłoszeniach w poszczególnych kategoriach). Gala będzie ukoronowaniem całodziennej konferencji w miłym klimacie przy akompaniamencie znakomitej muzyki i wyśmienitych trunkach.

Wortal Plastech.pl jest oficjalnym partnerem medialnym wydarzenia.

Chemical Industry Summit & Awards Gala