Kongres Envicon Environment już wkrótce

Kongres Envicon Environment… 3 dni debat, 10 sesji i paneli dyskusyjnych, niemal 100 wystąpień poprowadzonych przez ekspertów. Wśród prelegentów będą nie tylko najważniejsi przedstawiciele administracji publicznej i dużych organizacji branżowych, ale i wielu przedsiębiorstw, które chcą skutecznie dbać o środowisko.

Program tegorocznej edycji Enviconu jest bardzo przekrojowy i bogaty, a przede wszystkim dotyczy najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej. Gospodarka odpadami, wodna, energia z odpadów, czyste powietrze, energetyka, innowacje, inwestycje, efektywne zarządzanie w samorządach to tylko niektóre z wiodących zagadnień kongresu. Kongres został objęty patronatem: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, NFOŚiGW, GIOŚ i IOŚ. Swój udział w kongresie potwierdzili m.in. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda i jego zastępca Artur Michalski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Anna Moskwa z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Przedstawiciele tych najważniejszych urzędów państwowych zabiorą głos w wybranych sesjach.

W przygotowanie programu Enviconu włączyły się wszystkie najważniejsze organizacje branżowe takie jak Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Część z nich także objęła kongres swoim patronatem. W Envicon włączyła się także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, z którą organizator współpracuje przy sesji Stefa start-up i innowacje. Z kolei w organizację sesji Gospodarka o obiegu zamkniętym włączyła się koalicja RECONOMY tj. zrzeszenie różnych podmiotów, firm, instytucji zaangażowanych w promowanie idei GOZ.

Podczas tegorocznego kongresu po raz pierwszy odbędzie się sesja Strefa startup i innowacje, a w jej ramach konkurs ENVICON Startup Battle. Wybrane młode firmy będą miały okazję zaprezentować swoje rozwiązania przed ekspertami z branży i potencjalnymi klientami. Chętni do udziału w konkursie mogą zgłaszać się do 12 listopada br. Nagrodą w konkursie jest 5 000 złotych!

Startup Battle odbędzie się drugiego dnia kongresu tj. 29 listopada br. w hotelu ARCHE Krakowska w Warszawie. Przedstawiciele zakwalifikowanych firm będą mieli 3 minuty, aby zaprezentować swój pomysł, a następnie 3 minuty na pytania konkursowego jury składającego się z ekspertów branży ochrony środowiska.

- Kongres ENVICON to idealne miejsce do zaprezentowania innowacji szerokiemu gronu ekspertów, przedstawicieli biznesu i organizacji branżowych zajmujących się ochroną środowiska - uważa Robert Rosa, wiceprezes firmy Abrys. - Startup Battle to nie tylko możliwość zdobycia nagrody finansowej, ale bycia zauważonym w środowisku, nawiązania biznesowych kontaktów i pozyskania potencjalnych inwestorów.

Czytaj więcej:
Konkursy 163

brak
 

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych

Polska