Konieczna konsolidacja polskiego rynku recyklingowego


- Rekopol podpisał umowy o współpracy z organizacjami odzysku, które w ostatnim czasie zakończyły działalność - mówi szef firmy Piotr Szajrych. - Przykładem jest umowa z organizacją odzysku Stena czy Czyste Środowisko. Podpisaliśmy też porozumienia o współpracy z przedsiębiorstwami, które wcześniej obsługiwały te organizacje.

Jacek Nowak, prezes zarządu Organizacji Odzysku Nowa Jakość SA, także uważa, że konsolidacja jest nieunikniona. - Na rynku zostanie zaledwie kilka firm, to tylko kwestia czasu - zaznacza. - Oczywiście, pozostaną na nim tylko firmy najlepsze, odpowiednio przygotowane do zbiórki odpadów, inwestujące w systemy selektywnej zbiórki odpadów, wreszcie dysponujące specjalistycznym sprzętem i oferujące zróżnicowany zakres usług. Konsolidacja rynku organizacji odzysku spowoduje automatyczne wyeliminowanie przedsiębiorstw nierzetelnych, które choć kuszą atrakcyjnymi cenami, oferują usługi na zdecydowanie niższym poziomie. Przetrwają tylko najlepsi, z szerokim wachlarzem zróżnicowanych usług i konkurencyjną ofertą.

Także Piotr Szajrych zwraca uwagę na fakt, że wiarygodne firmy, działając zgodnie z literą prawa, przyczyniają się do rozwoju rynku. Przy tym, co istotne, przeznaczają część funduszy na budowę krajowego systemu zbiórki selektywnej. Jednak oczywiście nie brakuje też firm nie do końca rzetelnych.

- Kontrole, jakim poddano organizacje odzysku, wykazały w ubiegłym roku wiele patologii - zaznacza Piotr Szajrych. - Główne nieprawidłowości dotyczyły fałszowania dokumentów. Niektóre organizacje odzysku przedstawiały na przykład wirtualne dokumenty, z których wynikało, iż zajmują się zbiórką odpadów, choć wcale tak nie było. Obecnie toczy się kilka spraw przed sądem. To potwierdza, że na rynku nadal działają firmy wyłącznie nastawione na zysk.

Rekopol Organizacja Odzysku SA koncentruje się na rozbudowie systemu zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych, obejmującego cały kraj. Jest jedyną spośród organizacji odzysku w Polsce o charakterze non profit - nie czerpie zysków ze swojej działalności. Środki finansowe przekazywane jej przez przemysł przeznacza na dofinansowanie systemu zbiórki selektywnej prowadzonego w gminach.

recyklingNa inwestycje mocno stawia Nowa Jakość - Organizacja Odzysku SA. Firma powstała w czerwcu 2004 roku, a jej założycielem i głównym akcjonariuszem jest Złomrex SA. Tym samym spółka weszła w skład Grupy Złomrex, skupiającej podmioty zajmujące się organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z obrotem odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi oraz odzyskiem i recyklingiem (głównie chodzi o odpady ze stali).