Konieczne jest lepsze zarządzanie dostawami energii w sytuacjach kryzysowych

Konieczne jest lepsze zarządzanie dostawami energii w sytuacjach kryzysowych
Branża chemiczna zwraca uwagę na skutki wprowadzenia w zeszłym tygodniu ograniczeń w dostawach energii dla największych zakładów.

- Zaapelowaliśmy do Rady Ministrów, Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA (PSE SA) i Ministerstwa Gospodarki o wypracowanie mechanizmów skoordynowanych działań administracji publicznej i sektora w podobnych sytuacjach – mówi dr Krzysztof Łokaj, dyrektor Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPCh).

W zeszłym tygodniu PSE SA ograniczyły dostawy energii elektrycznej dla największych zakładów przemysłu chemicznego w Polsce. W celu zabezpieczenia sieci energetycznej przed przeciążeniem, a także - mając na uwadze potrzeby odbiorców wrażliwych - branża chemiczna dostosowała się do tych ograniczeń i zmniejszyła produkcję, m.in. wyłączając najbardziej energochłonne i nie wpływające na bezpieczeństwo produkcji urządzenia i aparaturę.

Ograniczenia produkcji w sektorze chemicznym mogą mieć negatywne konsekwencje dla całokształtu polskiej gospodarki, ponieważ branża stanowi podstawę dla innych jej gałęzi. Odbiorcami produktów chemicznych są między innymi producenci żywności, motoryzacja, budownictwo czy farmacja.

- Specyfika produkcji chemicznej, a zwłaszcza kwestie związane z bezpieczeństwem takie jak konieczność zachowania ciągłości procesowej, wyklucza niekontrolowane przerwy i istotne ograniczenia w dostawach energii – powiedział Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady PIPCh. - Mając na celu wykluczenie przyszłych zagrożeń, PIPC zaapelowała do Rady Ministrów, PSE SA, URE, a także Ministerstwa Gospodarki o wypracowanie mechanizmów skoordynowanych działań administracji publicznej i sektora w podobnych sytuacjach.

- Polska Izba Przemysłu Chemicznego prowadzi program "Energia dla Chemii", którego celem jest m.in. zwiększenie efektywności energetycznej sektora chemicznego - powiedział dr Tomasz Zieliński, prezes zarządu Izby. - To dzięki licznym inwestycjom realizowanym przez podmioty przemysłu chemicznego w Polsce regularnie spada zużycie energii przez chemiczne zakłady przemysłowe. Polska chemia realizuje zasady zrównoważonego rozwoju. Liczymy więc na pozytywną odpowiedź na nasz apel.

Czytaj więcej: Branża chemiczna 438