Konkurs Sibur na innowacje dla branży petrochemicznej

Konkurs Sibur na innowacje…
Po raz czwarty chemicy z całego świata mogą wziąć udział w międzynarodowym konkursie IQ-CHem organizowanym przez spółkę Sibur. Jego celem jest wsparcie innowacyjnych pomysłów w zakresie produkcji i zastosowań produktów petrochemicznych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w sześciu kategoriach:
  • innowacje w zakresie przetwarzania i frakcjonowania gazu ziemnego
  • innowacje w produkcji monomerów
  • innowacje w produkcji i zastosowaniu kauczuków syntetycznych
  • innowacje w produkcji i zastosowaniu tworzyw sztucznych
  • innowacje w produkcji i zastosowaniu polietylenu małej gęstości oraz polipropylenu
  • innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska w związku z produkcją i wykorzystanie produktów petrochemicznych.
Zwycięzcy w każdej kategorii zostaną wyłonieni przez jury złożone z ekspertów z branży i naukowców. Szczególnie premiowane będą pomysły poparte wynikami badań.

Pula nagród w konkursie wynosi 150 tys. euro. Aplikacje można składać do końca października, natomiast rozstrzygniecie konkursu nastąpi w grudniu br. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora.