Konkursy PARP dla przedsiębiorców

Konkursy PARP dla przedsiębiorców…
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła szereg konkursów dla przedsiębiorców, w których można uzyskać bezzwrotne dotacje dla MŚP na strategię eksportową lub programy promocji. Firmy planujące wprowadzenie innowacji mogą uzyskać dofinansowanie na skorzystanie z potrzebnych do jej wdrożenia usług doradczych w ramach poddziałania 2.3.1 POIR.

Od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje też wnioski w ramach dwóch konkursów dla przedsiębiorców dotyczących działania „Badania na rynek” POIR. Zainteresować może też program pomocy w opracowaniu nowego produktu/usługi/technologii/projektu wzorniczego. W tym przypadku wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe na ich opracowanie zalecając prowadzenie prac b+r jednostce naukowej w ramach działania 2.3.2. POIR.

Na stronie Enterprise Europe Network widnieje aktualny harmonogram.