Konstrukcja ślimaka decyduje o jakości wypraski

Dzięki zastosowaniu ślimaków barierowych uzyskano poprawę jakości powierzchni wyprasek, lepszy rozkład barwników, równomierną jakość powierzchni, zwiększoną wydajność plastyfikacji co pozwoliło na skrócenie czasu dozowania, potwierdzenie uniwersalności ich zastosowania do różnych typów tworzyw, mniejsze zużycie energii potrzebnej do plastyfikacji danej porcji tworzywa, ograniczenie braków wyprasek odrzuconych z uwagi na wady jakościowe, ograniczenie ilości braków powstających przy zmianie typu lub koloru wtryskiwanego tworzywa.

Ślimaki barierowe wykazują swe zalety zwłaszcza w procesach wtrysku charakteryzujących się dużą dawką dozowania, potrzebą stosowania wysokich prędkości obrotowych ślimaka oraz krótkimi czasami chłodzenia.

Ślimaki barierowe stosuje się nie tylko w przetwórstwie poliolefin, ale i produkcji opakowań i AGD. Specjalne układy plastyfikujące znalazły również zastosowanie w produkcji detali technicznych.

Przykładem może być wtrysk zderzaków samochodowych oraz elementów kuchni lub pralek. Dzięki podniesieniu płynności tworzywa, polepszeniu wybarwienia uzyskuje się korzyści ekonomiczne. Ślimaki barierowe można stosować w szerokim zakresie zastosowań różnorodnych tworzyw termoplastycznych.

Konstrukcja ślimaka decyduje o jakości wypraski


Przy produkcji wyprasek, co do których stawiane są wymagania jakościowe w stosunku do ich powierzchni częstym problemem jest uzyskanie jednolitego wybarwienia.

Chcąc zapewnić odpowiednią kolorystykę detalu staramy się oddziaływać na proces plastyfikacji tworzywa lub niwelujemy problemy poprzez dodanie większych ilości masterbaczy. Obie metody związane są niestety z dodatkowymi kosztami prowadzonej produkcji. W pierwszym przypadku zwykle następuje zwiększenie czasu cyklu w drugim zmuszeni jesteśmy stosować większe ilości drogiego masterbacza. Ślimaki barierowe pozwalają na poprawę efektu wybarwienia przy ograniczeniu ilości stosowanego masterbacza oraz przy obniżeniu ciśnienia plastyfikacji i skróceniu czasu dozowania.

Dzięki ślimakom o specjalnej konstrukcji można w znaczący sposób zredukować koszty produkcji przy jednoczesnym podniesieniu jej jakości. Innym czynnikiem przemawiającym za zastosowaniem ślimaków barierowych jest zmniejszenie problemów związanych ze zmianą przetwarzanych tworzyw.

Często zmiana koloru produkowanego detalu związana była z koniecznością przetryskiwania układów plastyfikujących specjalnymi tworzywami czyszczącymi. Pomimo tej czynności często na detalach w „nowym” kolorze pojawiały się wtrącenia lub pozostałości „starego” koloru. Ślimaki barierowe są projektowane, by uniemożliwić zaleganie "starego" tworzywa. Ich konstrukcja umożliwia szybkie i pozbawione strat przejście na nowy materiał.

Wraz z nowymi konstrukcjami ślimaków barierowych Battenfeld rozwinął konstrukcję zaworów zamykających końcówek ślimaków. Nowe rozwiązania umożliwiają szybszą wymianę tworzyw oraz zapewniają zwiększoną żywotność elementów.


Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radziejowicka 108, Adamowizna