Konstrukcja ślimaka decyduje o jakości wypraski

Zawory zwrotne końcówek uniemożliwiają zaś wsteczny przepływ tworzywa w fazie wtrysku. Stosowane zwykle końcówki są zbudowane tak, by pierścień zwrotny przy wzroście ciśnienia tworzywa przed czołem ślimaka nacisnął na pierścień oporowy i spowodował zamknięcie drogi dla wstecznego ruchu strugi tworzywa. W fazie dozowania wysokie ciśnienie w strudze tworzywa, w strefie sprężania ślimaka powoduje przesunięcie pierścienia zwrotnego i otwarcie drogi dla przepływu tworzywa do przestrzeni przed czoło ślimaka.

Końcówka ślimaka obraca się w tym czasie z taką samą prędkością jak ślimak. Sam pierścień zamykający w skutek tarcia tworzywa o powierzchnię cylindra nie obraca się jednak lub obraca się z małą prędkością obwodową.

Ten ruch względny pomiędzy końcówką ślimaka a pierścieniem może powodować zwiększone zużycie powierzchni elementów. Efekt ten wpływa również ujemnie na stabilność procesu. Szczególnie dobrze można to zaobserwować w przypadku ślimaków o dużych średnicach. Zawodność działania zaworu zwrotnego prowadzi do zwiększenia ilości odpadów i podnosi koszty produkcji.

Konstrukcja ślimaka decyduje o jakości wypraski


Dlatego też Battenfeld w dużej ilości swych dużych maszyn oferuje specjalne końcówki ślimaków, zamykane zaworem kulkowym. Końcówki te w porównaniu do konwencjonalnych zaworów zwrotnych pozwalają na znacznie szybszą zmianę koloru lub rodzaju przetwarzanego tworzywa. W przypadku zaworu kulowego strumień płynącego tworzywa nie koncentruje się w środkowej części, lecz przepływa przez szereg bocznych otworów umieszczonych na obwodzie. Powstające w otworach ciśnienie uniemożliwia zaleganie tworzywa oraz prowadzi do polepszenia homogenizacji.

Konstrukcja zaworu zwrotnego jest tak wykonana, by wyeliminować „martwe” strefy, w których zalega „stare” tworzywo. Wielkość kanałów w zaworze zwrotnym jest tak dobrana, by na skutek większych naprężeń ścinających występujących w strudze tworzywa nie powodować nadmiernego wzrostu temperatury tworzywa a równocześnie umożliwić prawidłowe działanie zaworu w fazie docisku.

Zastosowanie specjalnych jednostek plastyfikujących umożliwia poprawę jakości produkowanych wyprasek i prowadzi do uzyskania wymiernych oszczędności prowadzonej produkcji. Dlatego warto jest przeprowadzić analizę zasadności zastosowania takich układów w planowanej produkcji.

Bogdan Zabrzewski, Battenfeld Polska


Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Wszystko z jednej ręki: wtryskarki i urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Radziejowicka 108, Adamowizna