Kontrola elektrostatyczności poprawia wydajność produkcji

Kontrola elektrostatyczności poprawia wydajność produkcji
Elektryczność statyczna jest przyczyną wielu problemów w przemyśle tworzyw sztucznych. Wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie w pełni sprawy z wagi tego problemu, który w rzeczywistości ma wpływ nie tylko na wydajność produkcji, ale również na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Od ponad 40 lat Meech International dostarcza rozwiązań, które pomagają wytwórcom z branży tworzyw sztucznych ulepszać procesy produkcyjne, a co za tym idzie zwiększać rentowność. Dla ludzi pracujących w tym przemyśle możliwość skutecznej kontroli elektrostatyczności oznacza większy komfort oraz bezpieczniejsze środowisko pracy, w którym występuje o wiele mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia porażenia. Brak takiego bezpieczeństwa może w konsekwencji prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji, których skutkiem mogą być urazy czy uszkodzenia powstałe w skutek kolizji spowodowanej odrzutem. Kontrola elektrostatyczności jest niezbędna także po to, by można było zapewnić odpowiednio wysoki poziom ochrony miejsca pracy przed pożarem lub eksplozją.

Wyróżnia się trzy główne problemy będące skutkiem wysokiego poziomu nagromadzonych ładunków elektrycznych.

Pierwszy problem to przyciąganie drobinek kurzu i innych zanieczyszczeń.

W głównej mierze jest to problem jakości, ponieważ coraz ważniejsze staje się dla przedsiębiorstw nieustanne poprawianie jej standardów. Walka z kurzem i pyłkami stanowi nie lada wyzwanie. Kurz i pyłki są stale przyciągane przez ładunki eklektyczne. Proces ten powoduje zanieczyszczenie produktu, co może skutkować wysokim odsetkiem odrzuconych, niedopuszczonych do sprzedaży egzemplarzy produktu, a w konsekwencji dużymi stratami materialnymi dla przedsiębiorstwa.

Zjawisko to jest sporym problemem dla wytwórców produkujących tworzywa sztuczne stosowane później w przemyśle medycznym oraz przemyśle opakowań spożywczych, jak również w produkcji komponentów z tworzyw sztucznych, wymagających lakierownia. Fakt, że na części produktu przeznaczonej do lakierowania znajdują się pyłki lub drobinki kurzu, powoduje odrzucenie danej części w całości lub kosztowne poprawki, których celem jest wyeliminowanie zanieczyszczeń.

Drugi problem, będący skutkiem wysokiego poziomu nagromadzonych ładunków elektrycznych występuje wtedy, gdy elektryczność statyczna może powodować problemy związane z kontrolą i jakością produkcji.

W tym przypadku wyróżnia się wiele różnorodnych problemów, z których każdy ma bezpośredni wpływ na koszty. Najprostszym, a zarazem najbardziej obrazowym przykładem jest sytuacja, w której niekontrolowana elektryczność statyczna może spowodować nieuzasadnione w procesie produkcji spowolnienie działania maszyn. Przykład ten unaocznia, że ładunek elektryczny może być bezpośrednią przyczyną takich problemów produkcyjnych jak przywieranie do siebie różnych części podczas procesu transportowania. To z kolei może powodować przestoje oraz nieodpowiednie zachowanie produktu.

Po trzecie, o czym była już mowa w tym artykule, obecność elektryczności statycznej wpływa na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Procesy, w których elektryczność statyczna powoduje najwięcej problemów w przemyśle tworzyw sztucznych to przede wszystkim: wtryskiwanie, termoformowanie, formowanie rozdmuchowe, transport części, montaż.

Czytaj więcej: Technologie 459